Teleormanul nu se dezminte: codaş şi la simulări

Rezultatele simulării examenului de evaluare naţională, din anul şcolar 2014-2015, au plasat judeţul Teleorman între ultimele nouă judeţe cu cel mai mic procent de promovabilitate din ţară (43,4 la sută), de unde rezultă că media simulării examenului de evaluare naţională a elevilor de clasa a VIII-a din judeţul Teleorman, se află sub media pe ţară la acest tip de evaluare, care este de 48,8 la sută.
Potrivit statisticilor întocmite la nivel naţional, pe primele trei locuri, cu cea mai mare promovabilitate, se situează judeţele Cluj, cu 52,9 la sută, Brăila, cu 60,4 la sută, şi Bucureşti, cu 64,2 la sută. La polul opus se situează judeţele Tulcea – 37,9 la sută, Caraş Severin – 36,3 la sută şi Călăraşi – 34,2 la sută.
Defalcat pe discipline, în judeţul Teleorman, la limba şi literatura română au obţinut note peste cinci un procent 62,68 dintre elevi, iar la matematică procentul celor care au obţinut note peste cinci a fost de numai 25,85 la sută dintre elevi.
De reţinut faptul că aceste note nu vor fi trecute în catalog, însă pentru o mai bună organizare, la adevăratul examen de evaluare naţionale, acestea vor fi analizate la nivelul fiecărei clase, pentru identificarea punctelor slabe şi pentru a se corecta greşelile.
Prin această metode se doreşte ca pe data de 23 iunie, când va începe evaluarea naţională, elevii să fie mult mai bine pregătiţi, iar munca lor să se reflecte în rezultatele finale care se vor afişa în ziua de 1 iulie 2014.
Ca urmare a situaţiei înregistrate, conducerea MEN a decis adoptarea mai multor măsuri de remediere a situaţiei, care urmează să fie aplicate, pe verticală, la nivelul fiecărui judeţ. În acest fel, de la inspectorat, până la şcoală şi elev, se vor întreprinde următoarele: inspectoratele şcolare vor prezenta situaţia reală tuturor directorilor de şcoli şi vor aduce la cunoştinţa acestora măsurile dispuse de MEN şi, după caz, a celor adoptate la nivel local. De asemenea, inspectoratele vor monitoriza implementarea acestora. La nivelul şcolii, va fi analizată situaţia şi se vor lua măsurile impuse de MEN, dar şi alte măsuri suplimentare pentru pregătirea elevilor, acolo unde şcoala consideră necesar. Părinţii vor fi informaţi asupra situaţiei elevilor, în cadrul şedinţelor cu părinţii. Tot atunci, li se vor prezenta soluţiile pe care şcoala le are în vedere pentru fiecare elev în parte. Lucrările fiecărui elev vor fi analizate la nivelul clasei, pentru a se identifica punctele slabe şi, în consecinţă, pentru a putea corecta neajunsurile înregistrate. Se vor efectua ore de pregătire pentru examinarea naţională din vară.

M.M.