Teleormanul, între județele în care Programul “Tomata” s-a bucurat de succes !

Legumicultorii din România sunt susţinuţi, printr-un program guvernamental, începând cu anul 2017, să cultive tomate în spaţii protejate (sere, solarii), astfel încât să asigure necesarul de consum intern din producţia autohtonă. În cadrul acestui program, fiecare legumicultor care cultivă suprafața minimă de 1000 metri pătrați în sere și solarii și valorifică o producție de minim 2 kilograme de roșii obținute pe metrul pătrat de solar primește de la stat, sub forma ajutorului de minimis, suma de 3.000 euro.

Programul de susţinere a producerii de tomate în spaţii protejate, început în anul 2017, a continuat şi în anii 2018 şi 2019, datorită creşterii interesului legumicultorilor pentru această cultură, dar şi urmare a interesului tot mai mare al consumatorilor pentru tomatele proaspete autohtone.

În anul 2019, până în prezent, în Programul de producere de tomate în spații protejate s-au înscris un număr de 15.336 producători agricoli pentru ciclul I de producţie, programul fiind în desfăşurare. Cei mai mulţi legumicultori beneficiari ai acestui program sunt din județele : Olt, Galaţi, Giurgiu, Teleorman, Dolj, Buzău, Ilfov. În acest an, în județulTeleorman, în ciclul I de producție de tomate în solarii au fost înscriși 497 legumicultori, numărul de beneficiari fiind cu 19 la sută mai mare față de anul 2018. Toți cei 497 de producători de tomate în sere și solarii, în baza documentelor justificative privind valorificarea producției, au primit de la stat, prin intermediul Direcției pentru Agricultură județene Teleorman, suma de 1.498.000 euro.

Pentru ciclul II de producție tomate în sere și solarii, în Teleorman s-au înscris în program 180 de legumicultori, aceștia urmând să valorifice producția de roșii în perioada 1 noiembrie – 20 decembrie 2019.

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei de ajutor la cultura de tomate, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil; să obţină o producţie de minim 2 kg tomate/mp; să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere; să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative privind valorificarea producţiei.

În scopul comercializării în comun a producţiei de tomate obținute, precum şi pentru asigurarea unui venit constant, la nivel național au fost constituite 36 cooperative pentru sectorul legumicol în judeţele : Olt, Galaţi, Giurgiu, Dolj, Constanţa, Ialomiţa, Teleorman, Bacău, Bihor, Cluj, Covasna, Mureș, Neamț, Suceava, Vrancea şi Ilfov.

Pentru anul 2020, Ministerul Agriculturii a hotărât să dea fermierilor 60 milioane euro drept ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producerii de tomate în spaţii protejate.

George ZAVERA