Teleormănenii respiră un aer curat, dar zgomotul le dă bătăi de cap

Aerul din județul nostru este unul foarte curat. Cel puțin asta este concluzia inspectorilor de mediu teleormăneni. Potrivit acestora, în 2015, nu a fost depășit nici un indicator la stațiile de monitorizare a calităţii aerului. Cu toate acestea au fost înregistrate și 7 accidente de mediu. Roșiorenii se bucură de cea mai multă verdeață dintre locuitorii teleormăneni.

Teoretic respirăm un aer foarte curat, practic lucrurile nu sunt atât de ”corecte”. Staţiile de monitorizare a calităţii aerului rareori înregistrează probleme privind poluările atmosferice.

Praful, periculos pentru sănătate, nu ajunge până în zonele în care aparatul este montat, adică departe de aglomerația din oraș. Ceea ce înseamnă că, teoretic, aerul din oraş e curat. Practic însă, am văzut cu toţii că, în zilele calde, se ridică nori de praf de pe toate străzile.

Potrivit ultimul raport al Agenției de Mediu Teleorman, nivelul concentraţiilor medii anuale ale poluanţilor atmosferici în aerul atmosferic nu au fost depășite niciodate.

Măsurătorile privind dioxidul de azot au arătat că ”în anul 2015, la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului TR-1 Alexandria şi TR-2 Turnu Măgurele s-au înregistrat 14834 măsurători medii orare pentru dioxidul de azot. Valoarea limită orară conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător este de 200 µg/m3 şi nu a fost depăşită în niciun punct de control. Principalele surse de poluare sunt reprezentate de arderea combustibililor, procesele industriale şi traficul rutier”, se precizează în raport.

În privința dioxidului de sulf, ”în anul 2015, la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului TR-1 Alexandria şi TR-2 Turnu Măgurele s-au înregistrat 3306 măsurători medii orare pentru dioxidul de sulf. Valoarea limită orară conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător este de 350 µg/m3 şi nu a fost depăşită în niciun punct de control.

La staţiile TR-1 Alexandria si TR-2 Turnu Măgurele, din motive tehnice pentru acest poluant nu există date suficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Principalele surse de poluare pentru oxizii de sulf sunt reprezentate de arderea combustibililor, procesele industriale şi traficul rutier”, se mai arată în raport.

Nici în privința monoxidului de carbon nu au înregistrate valori peste limita normală. ”În anul 2015, la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului TR-1 Alexandria şi TR-2 Turnu Măgurele s-au înregistrat 15696 măsurători medii orare pentru monoxidul de carbon. Valoarea limită conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător este de 10 mg/m3 maximă zilnică a mediilor de 8 ore şi nu a fost depăşită în niciun punct de control”, scrie în raportul APM Teleorman.

Și cu ozonul stăm bine. ”În anul 2015, la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului TR-1 Alexandria şi TR-2 Turnu Măgurele s-au înregistrat 14731 măsurării medii orare pentru ozon. La staţiile TR-1 Alexandria şi TR-2 Turnu Măgurele nu s-au înregistrat depăşiri, valoarea ţină pentru ozon este de 120 µg/m3 – valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore, conform Legii nr.104/2011 şi nu trebuie să se depăşească peste 25 de zile dintr-un an calendaristic.

Ozonul nu este un poluant emis, ci este un poluant secundar care se formează sub acţiunea razelor solare asupra oxizilor de azot şi a compuşilor organici volatili, la distanţă de sursele de emisie”, completează raportul celor de la Mediu.

Poluări accidentale

Potrivit aceluiași raport, în anul 2015 s-au înregistrat 7 incidente de mediu, care au afectat factorii de mediu. Mai exact au fost înregistrate 5 incidente care au afectat calitatea solului prin deversări accidentale de ţiţei şi apă sărată de la SC O SC OMV Petrom SA – Zona de Producţie Moesia Sud, SC OMV Petrom SA – Zona de Producţie Moesia Nord.

De asemenea, în zona de activitate a combinatului SC Donau Chem SRL, în urma opirii instalației de amoniac, fiind calm atmosferic, s-a creat un nor de ceață pe o distanță de aproximativ 200 metri liniari, producând panică în trafic.

Depășiri ale nivelului zgomotului

Inspectorii de mediu întocmesc şi execută anual un Program propriu de monitorizare a zgomotului ambiant în localităţile urbane ale judeţului Teleorman. Pentru fiecare oraş sau municipiu s-au efectuat determinări ale nivelului de zgomot exterior pe arterele de circulaţie rutiere (stradă de categoria tehnică II, de legătură, stradă de categoria tehnică III, de colectare), precum şi la limita şi în interiorul unor zone funcţionale (pieţe şi parcuri publice) şi la exteriorul unor zone funcţionale (incinte industriale, staţii CFR).

Pentru monitorizarea nivelului de zgomot ambiant, în anul 2015, s-au efectuat 160 de determinări de zgomot în localităţile urbane: Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiorii de Vede, Zimnicea şi Videle.

Măsurările de zgomot ambiant au pus în evidenţă situaţii de depăşiri ale valorilor admisibile pe arterele de circulaţie din localităţile urbane monitorizate.

C. DUMITRACHE