Teleormănenii care îşi achită impozitele anticipat vor beneficia de o bonificaţie de 10 %

Potrivit prevederilor Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2906 / 22 noiembrie 2018 persoanele fizice, pentru care au fost emise şi comunicate decizii de impunere ulterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 89/2018, pentru perioada 2014-2017, dacă îşi plătesc anticipat impozitele restante vor beneficia de bonificaţie de 10%. Sumele de plată pentru care se acordă bonificaţia sunt: impozitul pe venit anual pentru 2017, CAS pentru anii 2016-2017, CASS pentru anii 2014-2017.

Bonificaţia se acordă cu condiţia ca diferenţa dintre sumele de plată stabilite prin decizii şi valoarea bonificaţiei să fie achitată integral astfel: până la 15 decembrie 2018 inclusiv pentru impozitul pe venit şi CAS; până la 31 martie 2019 inclusiv pentru CASS.

În situaţia în care persoanele fizice înregistrează şi alte obligaţii fiscale restante decât cele stabilite prin deciziile de impunere, sumele plătite vor stinge obligaţiile fiscale în ordinea prevăzută în Codul de procedură fiscală, urmând ca sumele rămase nestinse să fie avute în vedere la acordarea bonificaţiei.

George ZAVERA