Ţara vrea ostaşi

După intrarea României în NATO milităria nu mai este o obligaţie ci o profesie, pe care mulţi dintre tineri o respectă şi o doresc. În fiecare an Ministerul Apărării Naţionale scoate la concurs locuri atât pentru învăţământul liceal, în colegiile militare cât şi pentru cel postliceal, pentru formarea maiştrilor şi subofiţerilor.
Ca să nu mai vorbim, de numeroasele specialităţi ale instituţiilor de învăţământ superior militar.
Centrului Militar Judeţean Teleorman, prin structura de specialitate a început activitatea de înscriere şi întocmire a dosarelor, pentru învăţământul liceal, postliceal şi universitar.
Pentru anul de învăţământ 2014/2015 Ministerul Apărării Naţionale a scos la concurs următoarele locuri:
Învăţământ liceal: (pentru elevii claselor a VIII-a, băieţi şi fete): Colegii militare liceale-360 locuri, 120 pentru fiecare din cele 3 colegii militare liceale existente la Breaza, Alba-Iulia şi Câmpulung-Moldovenesc.
Studii universitare de licenţă-învăţământ de zi: Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu – Sibiu=167 locuri specializările: Managementul organizaţiei, management economico-financiar, administraţie publică;
Academia Forţelor Aeriene Henri Coandă – Braşov = 60 locuri specializările: Managementul sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriană; Management în aviaţie (piloţi) şi nenaviganţi; Managementul traficului aerian;
Academia Navală Mircea cel Bătrân – Constanţa = 25 locuri specializările: Inginerie marină şi navigaţie;
Academia Tehnică Militară – Bucureşti = 63 locuri specializările: Inginerie aerospaţială, Ingineria autovehiculelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei; Institutul Medico-Militar = 20 locuri;
specializarea: medicină generală.
Învăţământ postliceal pentru formarea maiştrilor militari şi subofiţerilor: Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre Basarab I – Piteşti = 71 locuri; Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene –Traian Vuia- Boboc(Buzău) = 73 locuri; Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale Amiral I. Murgescu– Constanţa = 50 locuri.
Prin filieră indirectă, cursuri de formare a ofiţerilor în activitate care se adresează tinerilor absolvenţi cu studii de licenţă în domeniu, sunt scoase la concurs pentru specialităţile medicină generală= 13 locuri, justiţie militară= 5 locuri, psihologie/sociologie=8 locuri, protecţia mediului, a muncii, supraveghere tehnică şi metrologie=8 locuri, muzici militare=5 locuri.
Pentru cursul de formare a subofiţerilor în activitate pe filieră indirectă sunt scoase la concurs pentru specialităţile sanitar= 27 locuri şi muzici militare=15 locuri.
Cei interesati pot obţine informaţii suplimentare de pe site-ul www mapn.ro şi la Biroul Informare – Recrutare, structura de specialitate a Centrului Militar Judeţean Teleorman, care funcţionează în Alexandria, str. C-tin Brâncoveanu nr.45, tel. 0247/317450, 0247/311115/int.153.

M.M.