“Tânăr antreprenor social în mediul rural” proiect iniţiat de Asociaţia Euro Tineret Teleorman

Asociaţia Euro Tineret Teleorman face cunoscut opiniei publice începerea implementării proiectului “Tânăr antreprenor social în mediul rural”, care se va derula în perioada 28 mai – 02 iunie 2013, atunci când sunt marcate şi Zilele Tineretului European.
Proiectul se va desfăşura în localitatea Dracea, şi este inclus în categoria Iniţiativa Naţională a Tinerilor/Includere de tineri din mediul rural şi de minoritate rroma, sub egida programului “Tineret în Acţiune”.
Acţiunile proiectului răspund priorităţilor anuale şi anume: lupta împotriva sărăciei şi marginalizării tinerilor defavorizaţi şi dezvoltarea creativităţii şi a spiritului antreprenorial.
Grupul de iniţiativă este format din patru tineri din mediul rural şi de etnie rroma, cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani şi alături de încă şase tineri, care vor participa direct la activităţile proiectului denumit “Tânăr antreprenor social în mediul rural”.
Obiectivul general al proiectului este susţinerea şi încurajarea tinerilor din mediul rural, din judeţul Teleorman, pentru a iniţia şi dezvolta anteprenoriatul în domeniul economiei sociale, o alternativă pentru a crea locuri de muncă şi incluziune socială.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt legate de deprinderea abilităţii. Din partea unui grup de 10 tineri din mediul rural şi de etnie rroma, de a socializa, de a lucra în echipă şi de a fi cooperanţi.
Se mai urmăreşte totodată, şi instruirea/ pregătirea în domeniul antreprenoriatului economiei sociale, în vederea dezvoltării abilităţilor şi competenţelor pentru a înfiinţa firme de economie socială.
Un alt obiectiv, se referă la informarea şi conştientizarea unui număr de 300 de tineri din mediul rural, cu privire la dezvoltarea conceptului de economie socială ca alternativă la crearea de locuri de muncă.
Dezvoltarea parteneriatului cu autorităţile locale şi responsabilizarea acestor grupuri de tineri din cadrul a maxim 10 localităţi teleormănene, privind dezvoltarea antreprenoriatului în domeniul economiei sociale, reprezentând o alternativă la bunăstarea comunităţii şi dezvoltării durabile.
Conform organizatorilor, rezultatele proiectului vor fi prezentate şi promovate cu prilejul diferitelor evenimente unde se vor marca şi evenimente precum: Ziua intreprinderilor sociale, Zilele Educaţiei Nonformale şi Săptămâna Europeană a Tinerilor.

M.M.