Subvenții suplimentare de la APIA pentru animalele din rasele locale în pericol de abandon

La ovinele din rasa Țigae cu cap negru de Teleorman valoarea plății compensatorii este de 87 euro pe cap de animal.

Fermierii care cresc animale din rasele aflate în pericol de abandon vor primi în acest an de la APIA o subvenție suplimentară. Valoarea acestei subvenții este diferită de la o rasă la alta de animale, cea mai mare plată compensatorie, de 200 euro pe cap de animal, fiind acodată pentru efectivele de bovine și ecvidee aflate în pericol de abandon.

Plățile suplimentare cunoscute și sub denumirea de plăți compensatorii pentru rasele de animale aflate în pericol de abandon sunt acordate în cadrul Măsurii 10 agro-mediu și climă, Pachetul 8, PNDR 2020. Concret, în acest an, valoarea plăţilor compensatorii este de 200 euro pe unitatea de vită mare (UVM) la bovine (taurine și bubaline) și la ecvidee, de 176 euro la porcine, de 87 euro la ovine și de 40 euro la caprinele din rasele locale aflate în pericol de abandon. Rasele locale în pericol de abandon din România, ținând seama de gradul de risc în care se află acestea, conform prevederilor art. 7(3) al Regulamentului (UE) nr. 807/2014, sunt: Ovine: Țigaie cu cap negru de Teleorman, Rațca, Karakul de Botoșani, Merinos de Suseni, Merinos Transilvănean, Merinos de Palas, Ţigaie – varietatea ruginie; Caprine: Carpatina și Alba de Banat, Taurine: Sura de Stepă; Bubaline: Bivolul românesc; Ecvidee: Furioso North Star, Huțul, Gidran, Semigreul românesc, Shagya Arabă, Nonius, Lipițan; Porcine: Bazna și Mangalița. Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe cap de animal (calculată pentru femelele adulte de reproducție de rasă pură), fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare pe o periodă de 5 ani.

Pentru a beneficia de plăți compensatorii, crescătorii de animale din rasele locale aflate în pericol de abandon trebuie să îndeplinească o serie de condiții:

  • dețin femele de reproducție de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în PNDR , înscrise în registrul genealogic al rasei – secțiunea principală;
  • se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioadă de minimum 5 ani, de la data semnării acestuia și să respecte cerinţele de bază relevante și cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică (inclusiv normele de ecocondiţionalitate);
  • se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu.

George ZAVERA