Subvenţie de maxim 1000 lei/lună pentru fermierii şi procesatorii care angajează tineri

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat, la sfârşit de an, un decret pentru promulgarea Legii 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară. Fermierii şi procesatorii care care angajează tineri vor beneficia de un ajutor lunar situat între 500 de lei şi 1.000 de lei pentru fiecare tânăr angajat.

Potrivit Legii, angajatorii din agricultură, acvacultură şi industria alimentară care fac dovada angajării a doi tineri beneficiari ai acestui Program beneficiază de sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană astfel angajată:

  • 1000 de lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură şi/sau industrie alimentară;
  • 750 de lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum şi cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii şi/sau industriei alimentare;
  • 500 de lei pentru persoanele fără studii.

Pentru ca angajatorul să beneficieze de sprijinul financiar, tinerii beneficiari al Programului trebuie să nu mai fi beneficiat anterior de un alt sprijin la încheierea unui contract individual de muncă pentru prima angajare sau să nu fi avut încheiat un contract individual de muncă, cu acelaşi angajator, cu cel puţin 12 luni înaintea angajării prin Program.

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, tânărul beneficiar al Programului care a fost angajat în condiţiile prezentei legi beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe venit aferent salariului brut stabilit potrivit contractului individual de muncă încheiat în cadrul Programului.

Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, angajatorii fermieri au obligaţia de a încheia, cu tinerii beneficiari ai Programului contracte individuale de muncă, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puţin de 12 luni, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tinerii beneficiari ai Programului trebuie să aibă studii de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii şi/sau industriei alimentare, conform codurilor COR.

Sumele necesare pentru acoperirea sprijinului se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv prin direcţiile agricole judeţene.

Programul pentru stimularea angajării tinerilor în agricultură, acvacultură şi industrie alimentară se derulează până în anul 2020, inclusiv.

George ZAVERA