Statul va avea drept de preempţiune după liberalizarea pieţei terenurilor agricole

Circulă, începând de luni, o informaţie provenind din surse din Ministerul Agriculturii că va fi înfiinţată o nouă autoritate, care ar urma să funcţioneze în subordinea premierului Victor Ponta, aceasta având rolul de a administra toate tranzacţiile cu terenuri extravilane din România şi va putea cumpăra în numele statului suprafeţe agricole, începând cu 1 ianuarie 2014.
Aceste prevederi vor fi stipulate în proiectul de lege privind piaţa funciară şi au menirea de a ţine sub control tranzacţiile agricole în noile condiţii create de liberalizarea pieţei terenurilor agricole din România, care permite persoanelor fizice din ţările aparţinând Uniunii Europene, la care se adaugă Norvegia, Elveţia şi Liechtenstein, ţări care nu fac parte din UE dar aparţin spaţiului economic european.
Se pare că prin noile reglementări se va produce transformarea Agenţiei Domeniilor Statului în Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare care va trece automat în subordinea primului ministru. Proiectul de lege urmează să fie aprobat azi în şedinţa de Guvern şi trimis în Parlament, pentru a fi votat în timp util, astfel încât legea să producă efecte la începutul anului viitor.
Autoritatea din subordinea lui Victor Ponta va reprezenta practic statul i va interveni în piaţă şi va cumpăra teren, folosind dreptul de preempţiune, atunci când va considera că există un pericol de concentrare a unei suprafeţe mari în proprietatea unei persoane fizice străine sau unui grup restrâns de persoane.
În afara statului, drept de preempţiune mai au coproprietarii persoane fizice, arendaşii, vecinii persoane fizice şi persoanele fizice cu vârsta de până la 40 de ani care se desfăşoară activităţi pe raza administrativ-teritorială a localităţii unde este situat terenul respectiv.
Pentru a putea face achiziţiile respective Autoritatea va dispune de un fond a cărui capitalizare urmează să fie reglementată şi realizată cu implicarea Ministerului Finanţelor Publice, statutul de instituţie aflată în subordinea premierului conferindu-i un atu important în această privinţă.

C.O.