Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman * Posturi de asistent cercetare ştiinţifică, scoase la concurs!

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de asistent de cercetare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a fi admişi la concurs, candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare de specialitate cu examen de licenţă sau de diplomă, să deţină cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului şi să cunoască limba engleză. Concursul va avea loc în data de 28 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă şi ora 13:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul SCDA în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.scdatr.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman, cu sediul în localitatea Drăgăneşti-Vlaşca, telefon 0763.629.882.

George ZAVERA