La nivelul Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman, de curând s-au încheiat două campanii prevăzute în Programul propriu de acţiuni al intituţiei aferent anului 2013.
Este vorba despre “Proiectul Pilot privind îmbunătăţirea stării de securitate în muncă a lucrătorilor din întreprinderile mici şi mijlocii” şi a unei acţiuni de “Verificare a modului în care agenţii economici respectă prevederile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activităţile de transport intern, depozitare şi utilizare a substanţelor de uz fitosanitar şi a îngrăşămintelor chimice în agricultură”.
Referitor la activităţile din cadrul primei campanie, “Proiectul Pilot, privind îmbunătăţirea stării de securitate în muncă a lucrătorilor din întreprinderile mici şi mijlocii”, aceastea s-au desfăşurat prin cinci etape, materializate prin acţiuni de
informare, conştientizare, monitorizare şi control a stării de securitate şi sănătate la 16 unităţi economice cu riscuri specifice.
Unităţile au fost supuse câte unui control iniţial de tip sistem pentru evaluarea stării de securitate şi sănătate în muncă, ocazie cu care au fost identificate 47 deficienţe pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale şi au fost dispuse măsuri de remediere cu termene precise de realizare.
În etapele următoare ale acţiunii au fost efectuate o serie de controale de verificare a realizării măsurilor dispuse şi controale finale de evaluare a stării de securitate şi sănătate în muncă. În urma acestor acţiuni, s-a constatat că măsurile dispuse au fost realizate în totalitate. Iar în urma analizei modului în care s-a realizat îmbunătăţirea stării de securitate şi sănătate în muncă la unităţile cuprinse în acţiunea Proiectului Pilot, a reieşit că aceasta are creşteri semnificative.
Ca rezultat, al acestor acţiuni, au fost organizate opt şedinţe de popularizare a Proiectului Pilot şi a aspectelor pozitive evidenţiate pe parcursul derulării proiectului, şedinţe la care au participat angajatori, reprezentanţi ai angajatorilor sau lucrători desemnaţi.

M.M.

Despre autor