Sprijin nerambursabil de la UE

Fermierii pot accesa maxim 250.000 euro, pentru modernizarea fermelor și achiziția de animale

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat variantele consultative ale Ghidului solicitantului pentru submăsura 5.1 Sprijin pentru investiţii în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și catastrofale și pentru submăsura 5.2 Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Ghidurile pot fi consultate pe pagina oficială de internet a Agenției, www.afir.info, la secțiunea Transparență decizională. Fermierii interesați pot să transmită propuneri sau observații pe adresa de e-mail consultare@afir.info, până la data de 20 februarie 2020.

Prin submăsura 5.1 – privați, sprijinul financiar nerambursabil este de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru fermierii individuali și de 100% din cheltuielile eligibile pentru grupurile de fermieri (societăți, cooperative, grupuri de producători). Valoarea ajutorului pe care îl pot obține fermierii este de la 30.000 euro la maximum 250.000 de euro/ proiect pentru investiții în instalații, echipamente pentru asigurarea biosecurității și infrastructură sanitară în cadrul fermelor (de exemplu: construcția și dotarea filtrului cu grup sanitar și dușuri, vestiare etc.). Pentru submăsura 5.1 – publici, sprijinul nerambursabil este de 80% din totalul cheltuielilor eligibile și poate ajunge la 100% dacă sunt îndeplinite cumulativ o serie de condiții menționate în Ghidul solicitantului. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 30.000 de euro pentru investiții în instalații de dezinfectare şi dezinsecţie, 100.000 de euro pentru investiții în creșterea capacității operaționale a laboratoarelor, prin dotarea acestora şi achiziția de mijloace de transport a probelor și cel mult 20.000 de euro pentru achiziții de camere frigorifice pentru depozitarea temporară a animalelor sălbatice ucise.

Investițiile eligibile în cadrul submăsurii 5.2 sunt: achiziția animalelor de reproducție destinate repopulării în vederea restabilirii producției agricole, achiziția animalelor de reproducție destinate reprofilării fermelor afectate, prin popularea cu alte specii de animale și extinderea și/sau modernizarea adăposturilor de animale. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile care se pot obține prin intermediul submăsurii 5.2 este de 200.000 de euro/ proiect, sprijinul fiind 100% nerambursabil.

George ZAVERA