Sprijin financiar excepțional pentru fermierii care dețin între 3 și 9 vaci de lapte

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță fermierii care dețin între 3 și maxim 9 vaci de lapte că le acordă un sprijin financiar excepțional. Hotărârea de Guvern a fost publicată în Monitorul Oficial, pe data de 12 aprilie 2017. Cererile pentru acest sprijin financiar se pot depune la centrele locale sau județene ale APIA până la data de 2 mai 2017!

Concret, ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte, persoane juridice (PJ), persoane fizice (PF), persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) şi intreprinderi familiale (IF) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • Deţin un efectiv de vaci de lapte de minim 3 şi maxim 9 capete, pe beneficiar, identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) la data depunerii cererii.
 • Au livrat/vândut direct minim 4 tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016.
 • Să deţină Registrul Individual al Exploataţiei (RIE) cu cod ANSVSA.
 • Produc şi livrează/vând direct lapte la data depunerii cererii.

Cererile pentru această schemă de ajutoare de adaptare excepţională destinată producătorilor de lapte se depun la Centrele APIA până la data de 2 mai 2017, inclusiv, însoţite de următoarele documente (care se prezintă şi în original):

 • Copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică;
 • Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF;
 • Copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte existente în exploataţie la data depunerii cererii;
 • Copie de pe prima şi ultima pagină din RIE, din care să rezulte numărul de vaci existente în exploataţie la data depunerii cererii;
 • Extras din RNE care atestă numărul de vaci de lapte identificate şi înregistrare la data depunerii cererii detaliat pe crotalii;
 • După caz copii de pe facturi sau de pe fila din carnetul de comercializare sau copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de încasare pentru producătorii care efectuează vânzarea laptelui prin automate de lapte, prin care să se ateste livrarea/vânzarea direct a minim 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2016;

După caz:

– copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datată în anul 2017;

 • Copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vânzarea direct datată în anul 2017;
 • Copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cel puţin o dispoziţie de încasare a valorii/documente fiscal aferente laptelui comercializat în anul 2017
 • Copie de pe cel puţin o factură de vânzare directă a laptelui în anul 2017, prin PFA, II, IF, PJ;
 • Dovadă cont bancar activ bancă/trezorerie.

Plățile pentru ajutoarele excepționale de adaptare destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor se efectuează până la data de 30 iunie 2017.

George ZAVERA