Spitalul orăşenesc Zimnicea, dotat cu aparatură medicală de ultimă generaţie

Pentru dotarea cu aparatură medicală de ultimă generaţie a spitalelor din oraşele Zimnicea şi Svishtov, cu finanţare de la Uniunea Europeană, conducerile administraţiilor publice locale ale celor două oraşe dunărene au iniţiat proiectul “Sănătatea ta contează ! – Modernizarea Spitalelor din Zimnicea şi Svishtov”. Proiectul comun româno-bulgar, implementat în cadrul Programului Interreg VA România – Bulgaria, având perioada de derulare 13. 04.2017 – 13.04.2019, se află într-un stadiu avansat de finalizare.

Conform primarului oraşului Zimnicea, Petre Pârvu, în perioada 25 septembrie – 1 octombrie 2018 în dotarea secţiilor Spitalului orăşenesc Zimnicea a intrat aparatură medicală în valoare de 2.342.776 lei. În perioada următoare, mai precis până la data de 24 octombrie 2018, în dotarea Spitalului din Zimnicea va mai intra aparatură medicală în valoare totală de 1.369.553 lei. La aceasta se va adăuga echipamente medicale noi în valoare de 234.542 lei, fără TVA, pentru care a fost reluată procedura de achiziţie, întrucât firma câştigătoare pentru acest lot nu a dus la îndeplinire sarcinile din contractul de achiziţie.

Cu aparatura medicală cu care a fost dotat spitalul din Zimnicea, medicii vor asigura servicii medicale de cea mai bună calitate pentru toţi pacienţii, fără taxe, în baza asigurărilor de sănătate.

În cazurile în care vor fi necesare investigaţii medicale ale căror costuri nu sunt decontate de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, respectivele servicii medicale vor fi prestate de către personalul medical contracost, pe bază de chitanţă, constituindu-se astfel resurse financiare proprii ale Spitalului orăşenesc Zimnicea, care vor fi utilizate în interesul acestei unităţi medicale.

George ZAVERA