Spitalele teleormănene, verificate de pompieri

Personalul Inspecţiei de Prevenire, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman, a executat activităţi de îndrumare şi control la toate unităţile sanitare cu paturi din judeţul nostru.
Acţiunile de verificare şi control au debutat în acest an, în ziua de 28 ianuarie, şi s-au încheiat în ziua de 11 februarie 2013.
Acţiunile derulate au avut ca scop principal respectarea de către factorii implicaţi, a prevederilor legale în domeniu, conştientizarea tuturor categoriilor de salariaţi din domeniul sanitar asupra riscurilor la care se expun/pot fi expuşi/ pot expune alte persoane, la un moment dat, în special riscul de incendiu, dar şi prezentarea măsurilor şi acţiunilor ce se impun a fi luate în cazul apariţiei unui început de incendiu şi a regulilor obligatorii de respectat pe timpul desfăşurării activităţilor proprii pe linia prevenirii unor evenimente nedorite.
Astfel, au fost controlate opt unităţi spitaliceşti, din care trei au fost Spitale Municipale şi Orăşeneşti, alte trei au fost Spitale de Specialitate, un spital constituit ca societate comercială şi un Spital Judeţean de Urgenţă.
În urma controalelor au fost constatate un număr de 32 deficienţe, din care au fost înlăturate operativ doar 12.
Cu această ocazie s-au aplicat şi 12 sancţiuni, din care 10 au fost avertismente verbale şi numai două s-au concretizat prin acordarea de amenzi contravenţionale în cuantum de 3.000 lei.
S-au efectuat şi un număr de 8 analize împreună cu factorii de conducere şi tot atâtea exerciţii de evacuare în cadrul Secţia de Chirurgie aparţinând Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria; Secţia Pediatrie aparţinând S.C. Spitalul Orăşenesc S.R.L. Videle; Blocul Alimentar şi Spălătoria aparţinând Spitalului Municipal „CARITAS” Roşiorii de Vede. Exerciţiile de evacuare au continuat şi cu Pavilionul Administrativ al Spitalului de Psihiatrie Poroschia; Secţia de Pediatrie aparţinând Spitalului Orăşenesc Zimnicea; Pavilionul Administrativ al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede; Secţia de Medicină Internă a Spitalului Municipal Turnu Măgurele şi Pavilionul Administrativ al Spitalului de Psihiatrie Balaci.
La aceste exerciţii au fost cooptaţi să participe şi şefii de secţii, asistenţii şefi, personalul medical auxiliar şi personalul administrativ, fiind desprinse mai multe concluzii şi anume: planurile de evacuare au fost întocmite, cunoscute şi aplicate de personalul angajat, amplasarea acestor planuri făcându-se corespunzător. În schimb, acestea nu au fost actualizate permanent cu date din care să reiasă în orice moment numărul maxim de persoane care poate fi la un moment dat în secţii, iar locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu nu au fost marcate corespunzător.
Cu ocazia controalelor de prevenire, au fost descoperite şi anumite nereguli.
Este vorba despre sistemele de observare şi anunţare în caz de incendiu (centralele de alarmare/alertare, semnalizare), care nu au fost în stare de funcţionare la o parte din unităţile spitaliceşti, iar la altele dintre acestea sistemele funcţionau, dar nu erau verificate periodic conform prevederilor în vigoare.
Nici instalaţiile electrice nu au fost verificate periodic pe timpul exploatării, în conformitate cu normativele specifice. În alte cazuri iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului şi pentru intervenţie nu era menţinut sau nu funcţiona la parametrii proiectaţi.
Hidranţii interiori de incendiu nu erau dotaţi corespunzător cu accesorii de trecere a apei şi nu erau marcaţi conform reglementarilor tehnice specifice cu iluminat de siguranţă.
Pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţilor proprii pe linia apărării împotriva incendiilor, personalul cu atribuţii de îndrumare şi control din cadrul Inspecţiei de Prevenire recomandă factorilor responsabili din unităţile sanitare cu paturi, următoarele măsuri: efectuarea instruirii periodice a personalului (cu accent pe partea de alarmare, evacuare şi primă intervenţie); planificarea şi executarea periodică a exerciţiilor de evacuare şi intervenţie; dotarea spaţiilor cu mijloace de stingere adecvate specificului activităţii; verificarea periodică a mijloacelor de stingere şi pregătirea personalului în folosirea lor şi menţinerea în stare de practicabilitate a căilor de acces şi în special a celor de intervenţie din imediata vecinătate a parcajelor.

Mirel MANAFU