Şomajul în Teleorman nu scade sub pragul de 10 la sută

Statisticile întocmite la nivelul AJOFM Teleorman, privind evoluţia ratei şomajului, cât şi a numărului de şomeri înregistraţi, arată că în Teleorman, la finele lunii februarie, rata şomajului a fost de 10,67 la sută, iar numărul şomerilor aflaţi în evidenţă a fost de 18.678 de persoane. Mai puţin de jumătate dintre aceştia (6.827) reprezintă femei.
Potrivit aceleiaşi surse, din totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele A.J.O.F.M Teleorman, mai puţin de o pătrime dintre şomeri (3.569) mai beneficiază de indemnizaţie de şomaj, iar 731 persoane reprezintă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ.
Cum era de aşteptat, şomerii neindemnizaţi deţineau la sfârşitul lunii februarie ponderea cea mai mare de 80.89 la sută, respectiv 15.109 persoane, majoritatea provenind din mediul rural. Aceştia sunt beneficiari ai prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.
În funcţie de localitatea de domiciliu, au fost înregistraţi în luna februarie, în mediul urban, 3.885 şomeri, iar în mediul rural 14.793 şomeri.
Referitor la nivelul de instruire, şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional deţin ponderea cea mai ridicată, respectiv 85.89 la sută.
Şomerii cu nivel mediu de instruire liceal şi postliceal deţin o pondere de 12,12 la sută iar cei cu studii universitare înregistrează o pondere de doar 1.99 la sută.
Statisticile mai arată că, din punct de vedere al grupelor de vârstă, numărul şomerilor se prezintă astfel: 5.204 persoane între 40-50 ani; 4.317 persoane între 30-40 de ani; 2.735 persoane între 50-55 ani; 2.647 persoane peste 55 de ani; 2.617 tineri până în 25 de ani şi doar 1.158 persoane cu vârsta cuprinsă între 25-30 de ani. Ceea ce arată că numărul şomerilor creşte odată cu grupa de vârstă, de la şomerii cu vârsta de până la 25 de ani, până la aceia cu vârsta de până la 50 de ani. Procentul înregistrând o scădere în cazul şomerilor cu vârsta cuprinsă între 50 şi 55 de ani şi cei cu vârsta mai are de 55 de ani.
Măsurile active oferite de Serviciul Public de Ocupare de la nivelul AJOFM, rămân în continuare aceleaşi şi contribuie la informarea şi consilierea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea reorientării profesionale, ori în vederea completării veniturilor salariale.

M.M.