Situația devine tot mai albastră cu certificatele verzi

Certificatul verde este un titlu care atestă producerea de energie electrică din surse regenerabile (hidro, eoliană și solară). Statul român sprijină investitorii în energie verde, prin intermediul acestor certificate verzi, care sunt tranzacționate pe o piață reglementată. În prezent, fiecare MWh de energie verde produs din surse regenerabile este recompensat de un număr de certificate verzi. Acestea sunt cumpărate de furnizării de energie electrică, companiile cu acest profil fiind obligate să aibă o anumită cotă de energie regenerabilă în cadrul coșului de energie electrică livrată consumatorilor finali.

Conform Legii 220/2008, republicată, cu modificările de rigoare, „în factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat față de tarifele/prețurile pentru energie electrică”.

Cota anuală de certificate verzi este stabilită de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, iar producătorii și furnizorii de energie electrică vor regulariza valoarea certificatelor verzi. Tot ANRE va stabili trimestrial și cota estimativă pentru perioada respectivă.

În data de 3 ianuarie 2020 a fost publicat cursul mediu de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru anul 2020, care-i va afecta grav pe consumatorii finali. Pentru că, în conformitate cu art. 11 din Legea 220/2008, cu modificările și completările ulterioare, valoarea de tranzacționare a certificatelor verzi se calculează ca medie a valorilor minime și maxime de tranzacționare.

Începând cu anul de analiză 2018, ANRE stabilește prin ordin până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza consumului final de energie electrică din anul respectiv, astfel încât impactul mediu la consumatorul final să fie de 11,7 euro/MWh în anul 2018, 12,5 euro/MWh în anul 2019, 13 euro/MWk în anii 2020-2021 și 14,5 euro/MWh începând cu anul 2022.

Numai că această creștere progresivă a ponderii “energiei verzi” în prețul final a fost însoțită de o devalorizare, tot progresivă, a leului față de euro.

E clar că prevederea vine să crească facturile de energie electric în anii următori, fiind favorabilă doar producătorilor de energie regenerabilă, care vor putea valorifica mai multe certificate verzi, plătite de toți consumatorii români, prin factură.

Șt. B.