Sistemul național RO e-Sigiliu, un nou sistem ce vizează transporturile rutiere de mărfuri

Sistemul e-Sigiliu, ce este prevăzut de proiectul de lege, urmează să funcționeze în paralel cu sistemul e-Transport. Ca să se aplice, documentul trebuie adoptat de Parlament și oficializat. Acesta este un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice si a unei aplicații informatice care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent daca acestea sunt aflate în tranzit sau au ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul național.

Diferența majoră între cele două sisteme este că e-Sigiliu va monitoriza deplasarea bunurilor pe căile rutiere și posibilele puncte de „deturnare” – de exemplu, bunurile care, în aparență, ar trebui doar să tranziteze România, dar care, în realitate, sunt vândute „la negru” în România. e-Transport vizează doar transporturile de bunuri riscante din punct de vedere fiscal. Totodată, în cazul e-Transport, responsabilitatea cade, de obicei, pe furnizor sau pe client, în timp ce, în cazul e-Sigiliu, responsabilitatea o să cadă numai pe șoferii transportatorilor.

Prin dispozitive electronice se înțelege sigiliul inteligent care înregistrează date si transmite informații de stare si poziție către aplicația informatica in vederea urmăririi deplasării pe cale rutiera a bunurilor.

Aplicarea sigiliilor inteligente si monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul național se realizează de către Agenția Naționala de Administrare Fiscala si Autoritatea Vamala Romana in baza unei analize de risc. Procedura privind stabilirea criteriilor de risc, aplicarea sigiliilor inteligente si monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri sunt stabilite prin ordin comun elaborat in termen de 60 zile de la data publicării prezentei legi in Monitorul Oficial al României. Sistemul național RO e-Sigiliu este utilizat si gestionat de către Ministerul Finanțelor prin Agenția Naționala de Administrare Fiscala, Autoritatea Vamala Romana si Centrul National pentru Informații Financiare.

În cazul aplicării de sigilii inteligente pe mijloacele de transport, conducătorul auto are obligația asigurării integrității acestora. Neîndeplinirea de către conducătorul auto a acestei obligații constituie contravenție, daca nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât sa fie considerata, potrivit legii penale, infracțiune și se sancționează cu amenda de la 20.000 la 50.000 lei. Constatarea contravenției si aplicarea sancțiunii contravenționale se fac de către organele competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala si Autorității Vamale Romane.

Resursele financiare si materiale necesare operaționalizării si gestionarii Sistemului național RO e-Sigiliu se asigura, din bugetul ordonatorului principal de credite al Ministerului Finanțelor, prin Centrul National pentru Informații Financiare si Autoritatea Vamala Romana si de către Agenția Naționala de Administrare Fiscala si cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Ministerul Finanțelor, prin Agenția Naționala de Administrare Fiscala si Autoritatea Vamala Romana, asigura managementul datelor si informațiilor existente in Sistemul național RO e-Sigiliu, cu respectarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările și completările ulterioare.

„În vederea asigurării respectării trasabilității transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul României se instituie Sistemul național RO e-Sigiliu. Sistemul național RO e-Sigiliu este un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice și a unei aplicații informatice care permite autorităților competente determinarea poten