Simpozionul judeţean: “Lectura sau internetul – provocările tinerei generaţii”

Prima ediţie a Simpozionului judeţean “Lectura sau internetul – provocările tinerei generaţii”, organizat de Colegiul Naţional „Al. D. Ghica” a avut loc în data de 14 februarie 2014. A participat din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman doamna Luminiţa Pinţur, inspector şcolar de specialitate. De asemenea, au fost prezenţi elevi şi profesori ai Colegiul Naţional “Al. D. Ghica”, doamna profesoară Clara Armeanu de la Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat”.
Simpozionul s-a adresat elevilor şi profesorilor din liceele şi şcolile gimnaziale din judeţ şi a urmărit conştientizarea elevilor asupra importanţei lecturii şi a rolului acesteia în dezvoltarea capacităţilor de comunicare creativă. Obiectivele acestuia au fost: creşterea calităţii actului educativ, perfecţionarea cadrelor didactice participante, stimularea interesului elevilor pentru lectură.
Au prezentat lucrări despre beneficiile lecturii şi rolul internetului în viaţa elevilor doamnele şi domnii profesori din Colegiul Naţional “Al. D. Ghica” şi din alte instituţii de învăţământ din judeţul Teleorman: Angela Lăpădatu, Luminiţa Pinţur, Tăujan Ion, Pleşa Luminiţa, Tătaru Daniela, Păun Silvia, Mircea Mirela, Dobre Anişoara, Armeanu Clara, Glăvan Liliana, Andreica Mihaela, Drăgan Elena, Drăgan Gigi, Manta Anca, Ruscu Nicolae, Fişcu – Panait Andreea, Belu Adriana, Ghiţă Neluţa, Marian Mihaela Marinela, Bişag Florinel, Luca Fănica, Stănculescu Florina, Mitran Daniela, Constantinescu Violeta, Marin Gabriela, Pătraşcu Floricica, Purcaru Mihaela, Gheorghe Adriana.
Elevii de la şcolile şi liceele din judeţ au putut participa cu lucrări (eseuri, creaţii artistice, prezentări power- point), cele mai bune dintre acestea fiind premiate.

Prof. Mirela MIRCEA