Și pentru primarii din Teleorman, banu-i ochiul dracului!

Câțiva dintre primari au văduvit bugetele locale cu câteva miliarde de lei. Au nescotit legea, iar acum sunt tocmai buni de plată!

În anul 2017, Camera de Conturi Teleorman a avut de efectuat un număr de 43 de acțiuni de control – audit la unitățile administrativ teritoriale din județ, dintre care 34 de misiuni de audit financiar, o misiune de audit al performanței și 8 acțiuni de control. În cadrul acțiunilor desfășurate în teritoriu, inspectorii Camerei de Conturi Teleorman au constatat abateri de la legalitate în sumă totală de 29.145.000 lei. Prin urmare au fost emise 29 decizii prin care au fost dispuse 170 de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în activitatea financiar contabilă și pentru recuperarea sumelor cu care au fost prejudiciate bugetele locale.În marea majoritate a primăriilor controlate,între neregulile constatate foarte multe fapte se referă la atribuirea în mod ilegal a unor ”sporuri de dificultate” membrilor comisiilor de fond funciar, sporuri de care au beneficiat și primarii, viceprimarii și secretarii primăriilor ! La Primăria comunei Necșești, inspectorii Camerei de Conturi au stabilit că “în perioada noiembrie 2016 – februarie 2017, din bugetul local s-au acordat și achitat nelegal membrilor Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor spor de dificultate, în cuantum de până la 50% din salariul de bază brut lunar sau din indemnizația brută lunară a acestora”, prejudiciul adus bugetului local al comunei Necșești fiind estimat la suma totală de 380 de milioane de lei vechi.

La Primăria Segarcea Vale, în urma controlului efectuat în luna noiembrie 2017, s-a constatat că, în perioada noiembrie 2014 – decembrie 2016, din bugetul local s-au achitat nelegal membrilor Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, unor persoane din cadrul Primăriei comunei Segarcea Vale, printre care primarul, viceprimarul și secretarul comunei, precum și unor persoane din afara acesteia, drepturi de personal sub forma sporului de dificultate în procent de 50% din salariul de bază lunar sau indemnizația lunară, după caz. Potrivit raportului Camerei de Conturi suma estimată a abaterii este de 173.000 de lei.

La Slobozia Mândra, conform raportului Camerei de Conturi Teleorman, “în exercițiul bugetar al anului 2016 s-au acordat și achitat nelegal din bugetul local, membrilor comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, drepturi de personal sub forma sporului de dificultate în cuantum de 30-50% din salariul de bază brut lunar sau din indemnizația brută lunară, după caz”. Suma totală care trebuie recuperată de la cei care au încasat-o ilegal este de 240 milioane de lei.

Nici conducerea Primăriei comunei Dracea nu a făcut execepție de la o asemenea practică ilegală. În raportul Camerei de Conturi se arată că, în perioada decembrie 2014 – iunie 2017, din bugetul comunei Dracea s-au achitat nelegal membrilor Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor drepturi de personal sub forma sporului de dificultate, în cuantum de până la 50% din salariul de bază brut lunar sau din indemnizația brută lunară a acestora. Suma estimată a abaterii este, în acest caz, de 321.000 de lei. În perioada iulie 2016 – ianuarie 20017, s-au acordat și achitat nelegal din bugetul local al comunei Dracea, primarului și viceprimarului drepturi de personal necuvenite sub forma sporului de condiții vătămătoare, suma estimată a abaterii fiind de 11.000 de lei.

Și la Primăria comunei Mereni auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unității Adminstrativ Teritoriale Mereni, desfășurat în luna septembrie 2017, a scos la iveală o serie de abateri de la prevederile legii. În raportul Camerei de Conturi se arată că, în perioada octombrie 2014 – iunie 2017, din bugetul comunei Mereni s-au achitat nelegal membrilor Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor spor de dificultate, în cuantum de 50% din salariul de bază brut lunar sau din indemnizația brută lunară a acestora, după caz, suma estimată a abaterii fiind, în acest caz, de 318.000 de lei. De asemenea, în exercițiul bugetar 2015, din bugetul comunei Mereni au fost achitate, fără bază legală, secretarului comunei și referentului agricol, prime de vacanță aferente perioadei 2015 – 2016, în valoare de 7.000 de lei, suma totală pe care conducerea primăriei trebuie să o recupereze la bugetul local fiind de peste trei miliarde de lei vechi.

Geoge ZAVERA