Şi în Videle, cazierul judiciar se eliberează ”pe loc”

Un nou centru de eliberare a cazierului judiciar a fost ”inaugurat” la Videle. Urmare a noului centru, eliberarea certificatului fiscal urmează să se facă ”pe loc”.
Încă de la începutul acestei săptămâni a devenit operaţional un nou centru de eliberare a certificatelor de cazier judiciar „pe loc”, la poliţia oraşului Videle. Persoanele fizice, născute în România, care au atribuit CNP şi nu sunt înscrise în cazierul judiciar, pot depune cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, indiferent de locul naşterii sau al domiciliului/reşedinţei, documentul solicitat fiind eliberat „pe loc”.
Pentru celelalte categorii de persoane (persoane cunoscute cu antecedente penale), eliberarea certificatului de cazier judiciar se va face în cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării, conform reglementărilor actuale, numai la sediul IPJ Teleorman-Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative.
Pentru a solicita eliberarea cazierului judiciar beneficiarul trebuie să urmeze mai multe etape. În primul rând acesta trebuie să completeze o cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, care se depune personal. Trebuie să deţină timbru fiscal în valoare de 2 lei, achiziţionat de la oficiile poştale, sau chitanţă de la Primăria oraşului Videle, în valoare de 2 lei, reprezentând contravaloare taxă cazier. De asemenea, să facă dovada achitării taxei de prestare a serviciului în cuantum de 10 lei. Dovada plăţii taxei se poate face prin orice înscris din care rezultă suma depusă şi serviciul solicitat a fi prestat (chitanţă, virament bancar, mandat, plata on-line, etc.). Taxa în cuantum de 10 lei se poate achita în numerar la casieriile unităţilor teritoriale ale Administraţiilor Judeţene ale Finanţelor Publice Teleorman.
Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora. Cererea va fi însoţită de procura autentificată în condiţiile legii – original şi în copie xerox.
Procura trebuie formulată în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului. În cazul procurii eliberate de către un notar din străinătate, aceasta trebuie tradusă în limba română şi legalizată de un notar din ţară; nu este valabilă traducerea după fax sau xerox.
Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
În ambele situaţii, persoana mandatată să ridice certificatul de cazier judiciar trebuie să prezinte procura în original, precum şi actul de identitate sau paşaportul.
Programul pentru depunerea cererilor şi eliberarea certificatului de cazier judiciar este zilnic, între orele 09,00 – 11,00.
Certificatul de cazier judiciar are valabilitate 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

C.D.