SGA Teleorman: Lucrări de întreținere și studii hidrometrice

Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman a realizat în luna octombrie măsurători și observații la foraje hidrogeologice; lucrări de întreținere și reparații la obiectivele cadastrale din administrare; lucrări de supraveghere a cursurilor de apă din administrare; studii hidrometrice; cosiri și tăieri mecanice de vegetație pe dig Dunăre; cosiri mecanice de vegetație pe Dig 5 și Dig 6 Conțești și dig Tătărăști.

SGA Teleorman a recoltat probe hidrogeologice și a efectuat controale la obiectivele neconsumatoare de apă.

S-a finalizat lucrarea de decolmatare a Râului Tecuci în localitatea Dobrotești și au început lucrările de decolmatare a Râului Câlniștea în zona localității Drăgănești Vlașca.

Au fost efectuate analize chimice ale apei pe 16 puncte de recoltare din râuri, 16 surse de poluare, 2 lacuri și 4 foraje.

Biroul Gestiunea și Monitoringul Resurselor de Apă a întocmit 78 procese verbale cantitative și au fost emise 23 procese verbale de penalități, 14 autorizații pentru gospodărirea apelor și un aviz de gospodărire a apelor.

Biroul Inspecție Teritorială a Apelor a efectuat controale, conform planului de inspecție.

Cornelia RĂDULESCU