Senatul României a hotărât: amenzi de până la 15.000 lei pentru comercianţii care vând produse agricole fără a deţine atestat de producător

De câţiva ani se tot vorbeşte de măsurile ce trebuie adoptate de către autorităţi pentru eliminarea evazioniştilor din pieţele agroalimentare, în toamna anului trecut dându-se ca sigură introducerea de la 1 ianuarie 2014 în cazul persoanelor fizice a atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor agricole. Deşi au trecut deja aproape două luni şi din acest an, acţiunea de tipărire şi de înmânare a celor două documente către producătorii şi comercianţii persoane fizice de produse din sectorul agricol nu a fost finalizată, zice-se din lipsă de fonduri. În acelaşi timp, Ministerul Agriculturii a propus un proiect de lege prin care a introdus măsuri drastice de sancţionare a persoanelor fizice care comercializează produse agricole fără a deţine atestat de producător şi carnet de comercializare, documente ce vor fi emise de către primării. Respectivul proiect de lege prin care se stabilesc măsurile de reglementare a pieţei produselor din sectorul a fost adoptat luni de către Senatul României.
Potrivit proiectului de lege adoptat de către Senat, valorificarea produselor agricole proprii de către persoanele fizice care nu deţin atestat de producător valabil, respectiv carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol va fi pedepsită cu amendă de până 15.000 lei.
“Se interzice vânzarea produselor cumpărate de la terţe persoane în baza carnetului de comercializare. (…) Desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu deţin atestat de producător valabil, respectiv carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil, şi care nu sunt produse în ferma proprie cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei”, se arată în amendamentele admise de Comisia pentru agricultură şi adoptate de Senat.
Un alt amendament adoptat stabileşte că vânzarea unor produse agricole altele decât cele din producţie proprie, în baza carnetului de comercializare eliberat de către primărie, se pedepseşte cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
“Valabilitatea atestatului de producător este de un an calendaristic de la data emiterii şi se vizează semestrial, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii primarului. Atestatul de producător se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii şi organizate la nivel local şi judeţean, care se înregistrează la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor sau a sectoarelor municipiului Bucureşti şi nominalizează cel puţin un reprezentant în acest scop”, se mai arată în proiectul de lege adoptat de către Senat.

George ZAVERA