Semne bune şi pentru anul viitor, în agricultură

După finalizarea campaniei agricole de toamnă, Direcţia pentru Agricultură Teleorman a remis presei locale o informare privind stadiul derulării campaniei agricole de toamnă, în care se fac referiri atât la producţiile obţinute după recoltare, cât şi la semănatul culturilor, cele două componente majore ale acestei campanii.
Se apreciază că recoltele obţinute sunt printre cele mai mari din ultimii ani şi asta se datorează condiţiilor bune în care au fost înfiinţate culturile de primăvară, favorizate de precipitaţiile căzute în lunile aprilie şi mai.
La principalele culturi, care ajung la maturitate toamna, porumb de consum şi floarea soarelui, situaţia se prezintă astfel: floarea soarelui s-a semănat pe 87.220 ha, iar după recoltarea întregii suprafeţe s-a obţinut o producţie de 2159 kg/ha; porumbul de consum, însămânţat în primăvară pe 85.361 ha, după recoltarea întregii suprafeţe s-au obţinut 4661 kg/ha.
Efectuarea lucrărilor specifice campaniei agricole de toamnă s-a desfăşurat în acest an în condiţii bune şi în timp optim, deşi lipsa precipitaţiilor a făcut ca lucrările să se desfăşoare cu dificultate şi, implicit, cu costuri mai mari. Asta, deoarece se consumă motorină cu 10-15% mai mult numai la arat. La asta se adaugă cheltuielile în plus de la discuit, fiind necesare mai multe treceri pentru asigurarea unui pat germinativ corespunzător.
Perioada recomandată a fi optimă pentru însămânţarea culturilor păioase este 15 septembrie – 20 octombrie, dar în acest an înfiinţarea acestei culturi s-a prelungit până în prima decadă a lunii noiembrie, existând condiţii optime din punct de vedere pedoclimatic. Lucrările efectuate au fost adoptate condiţiilor din această toamnă, acţionându-se cu scarificatorul şi grapa cu discuri pe mare parte din suprafeţele însămânţate.
Se remarcă faptul că, chiar în condiţiile unor producţii bune, fermierii au fost dezavantajaţi de preţurile de vânzare mici, ceea ce le-a diminuat profitul.
În ceea ce priveşte „Balanţa suprafeţelor însămânţate în toamnă”, aceasta nu este încă finalizată, dar relevă faptul că majoritatea suprafeţelor programate au fost însămânţate, la principalele culturi procentele fiind cuprinse între 90 şi 100%.
Chiar şi culturile care n-au fost însămânţate în perioada optimă sunt bine dezvoltate şi starea biologică le permite să reziste la factorii nefavorabili din timpul iernii.
De remarcat faptul că unii fermieri au semănat între 280 şi 300 kg de sămânţă la hectar, ceea ce le asigură o densitate optimă de plante pe metrul pătrat. Cei care au folosit cantităţi mai mici de sămânţă, între 130 şi 150 kg la hectar, au folosit genotipuri performante, cu o capacitate mare de înfrăţire.
Arăturile de pe suprafeţele destinate însămânţărilor de primăvară au fost executate pe 190.000 hectare, din cele 2229.217 planificate. Şi aici se remarcă faptul că executarea acestei lucrări înainte de intrarea în iarnă creează premize optime pentru însămânţările din primăvară.

Şt. B.