Semnal editorial * Tradiția călușului în județul Teleorman * De la ritual la spectacol

Sub semnătura binecunoscutului publicist, poet și critic literar Stan V. Cristea, autor al unor ample monografii privind viața spirituală a teleormănenilor de-a lungul secolelor, la editura AIUS, din Craiova, a văzut lumina tiparului cea de-a doua ediție a volumului “Tradiția călușului în județul Teleorman. De la ritual la spectacol”. Un studiu monografic de referință pentru ceea ce a reprezentat călușul în Teleorman, lucrare a cărei apariție, ca și în cazul primei ediții, din anul 2008, a fost susținută din punct de vedere financiar de conducerea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman.

Călușul sau călușarii, cum spune autorul acestei lucrări, Stan V. Cristea, este un obicei proclamat de UNESCO, în anul 2005, drept capodoperă a Patrimoniului oral și imaterial al umanității, având o vechime ancestrală. În Teleorman, unul dintre județele în care acest obicei popular s-a perpetuat timp de câteva sute de ani, călușul include unele rituri străvechi, pline de semnificații, și se remarcă în mod cu totul aparte în ceea ce privește spectacolul în sine și virtuozitatea în joc a tinerilor și mai vârstnicilor călușari. Călușul din Teleorman are un ceremonial specific de constituire, de desfășurare și un joc bărbătesc de mare virtuozitate, neîntâlnite în alte zone ale țării.

Actuala ediție a cărții completează prima apariție editorială cu noi date și aspecte legate de existența și semnificația călușului în diferite zone ale județului Teleorman, culese direct de la sursă, în urma cercetărilor efectuate în teritoriu, în anii 2010-2016, de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman. La care, Stan V. Cristea, autorul acestui studiu monografic de excepție, a adăugat aspectele esențiale rezultate în urma propriilor cercetări legate de acest fenomen socio-cultural în Teleorman, dar și din alte județe ale țării.Totodată, cartea, conținând 424 de pagini, are la bază o amplă bibliografie de specialitate, cercetări de arhivă, informații din teren preluate de la foști călușari, coregrafi și animatori culturali.

Studiul monografic dedicat călușului cuprinde 2.384 de note bibliografice, totodată autorul citând 585 de lucrări, respectiv de dicționare și enciclopedii, opere etnografice și etnologice, publicistică și coregrafie, studii în volume colective, studii și articole în publicațiile periodice, articole în presa centrală și locală. Cartea cuprinde un amplu documentar fotografic privind Călușul în Teleorman, în anii 1929-2020, în 54 de pagini fiind redate 123 de fotografii cu aspecte din evoluția artistică a celor mai cunoscute formații de călușari teleormăneni în propriile comunități locale, la concursurile județene, regionale și internaționale,unde călușul teleormănean și virtuoșii săi interpreți s-au bucurat de înalte aprecieri, de binemeritate diplome și premii.

Dincolo de radiografierea exactă a existenței călușului în Teleorman și a diferitelor sale forme de manifestare artistică, autorul studiului atrage atenția asupta faptului că îndeosebi în ultimii ani numărul formațiilor artistice de călușari din județ s-a restrîns, ceea ce ar trebui să dea de gândit autorităților locale și județene, în sensul că acestea au datoria de suflet și de conștiință românească să revigoreze fostele formații de călușari, pentru a duce pe mai departe tradiția acestui fenomen cultural.

Studiul monografic dedicat tradiției călușului în Teleorman este o carte de referință care, în opinia noastră, ar trebui să se regăsească în colecțiile tuturor bibliotecilor școlare și de la nivelul localităților, ca sursă autentică de informare pentru generațiile prezente și viitoare.

George ZAVERA