Semnal editorial * Prof. Gh. Boja, Noi contribuţii la istoria învăţământului din judeţul Teleorman

Sub semnătura eminentului profesor de matematică Gheorghe Boja, la editura Tipoalex, din Alexandria, în condiții grafice deosebite, a văzut lumina tiparului volumul II al lucrării “Noi contribuţii la istoria învăţământului din judeţul Teleorman”. Primul volum a fost editat în anul 2018, lucrarea privind apariția și starea învățământului pe aceste străvechi meleaguri teleormănene, de-a lungul a peste 200 de ani, bucurându-se de un interes deosebit din partea tinerilor profesori și învățători, a cercetătorilor și a publicului larg.

Prin cel de-al doilea volum, Gheorghe Boja, fost director de şcoală şi inspector şcolar, cu o activitate de peste 46 de ani în învățământul teleormănean, autor a peste 30 lucrări monografice și în domeniul matematicii, precum și volume cu caracter autobigrafic și a 100 de articole de specialitate aduce volumului I completări deosebit de interesate, pe baza cercetării documentelor de arhivă, privind starea învăţământului teleormănean de la apariţia primelor şcoli şi până astăzi. Noul volum este structurat pe patru capitole : Istoria învățământului din județul Teleorman, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, Învățământ urban, Învățământ rural, cartea cuprinzând totodată ilustraţii de epocă, fotografii din arhiva autorului și fotografii recente ale instituțiilor școlare din județ, precum și o bogată bibliografie.

Reușind să acceadă la documentele din arhive, la informații inedite publicate în presa de odinioară și în lucrările unor prestigioși autori teleormăneni și de la nivel național privind istoria învățământului, de la origini și până în zilele noastre, profesorul cercetător Gheorghe Boja ne pune la dispoziţie o scriere socio-istorică având toate calitățile ştiinţifice, un util instrument de lucru pentru viitorii cercetători din domeniul învățământului românesc, dar şi un material ajutător pentru profesorul de clasă, pentru diriginţi. Este o carte care nu trebuie să lipsească, sub nici-un motiv, din bibliotecile școlare şi din așezămintele culturale, din casa oricărui intelectual.

După cum mărturiseşte Gheorghe Boja, prin cele două volume ale lucrării “Noi cotribuții la istoria învățământului din județul Teleorman“, domnia sa aduce și un prinos de recunoştiinţă dascălilor şcolilor teleormănene care, alături de întregul corp profesoral din celelalte şcoli din întreaga ţară, au contribuit la dezvoltarea învăţământului românesc, la creşterea prestigiului şcolii româneşti în întreaga lume.

George ZAVERA