Semnal editorial * Monografii ale satelor din fostul raion Turnu Măgurele

Sub îngrijirea expertului contabil Paul C. Șchiopu, autor a peste 35 de lucrări monografice și de specialitate, în aceste zile a văzut lumina tiparului o nouă lucrare cuprinzând scurte monografii ale unor localități din fostul raion Turnu Măgurele. În cercetările efecuate în arhivele Biroului Județean Teleorman al Arhivelor Statului, Paul C. Șchiopu a descoperit o serie de lucrări monografice, scrise în anul 1960 de intelectuali, locuitori ai respectivelor localități teleormănene. Paul C. Șchiopu are meritul de a tipări astfel de scurte monografii , pentru informarea generațiilor prezente și viitoare privind istoria respectivelor localități, apariția, dezvoltarea și, din păcate, regresul și chiar dispariția unora dintre ele.

Lucrarea, după cum afirmă Paul C. Șchiopu, este bazată integral pe sursele originale arhivate,datate și semnate la vremea respectivă de autorii lor – învățători, profesori și funcționari ai unor instituții locale. Este vorba de schițele monografice ale localităților Băduleasa, Beciu, Cârligați, Caravaneți, Ciuperceni, Flămânda, Ologi, Secara, Florica, Zlata, Giuvărăști, Fundu Vornicului, Moldoveni, Islaz, Râioasa, Nicoae Bălcescu, Bujoru, Plopii Slăvitești, Dudu, Brâncoveanca, Putineiu, Cârlomanu, Saelele, Pleașov, Salcia, Băneasa, Viorica, Tudor Vladimirescu, Seaca, Cioara, Segarcea Deal, Segarcea Vale, Olteanca, Slobozia Mândra, Traian, Uda Paciurea, Odaia și Măgurele.

Autorul lucrării consideră că scoaterea la lumină a acestui tezaur de informații legate de trecutul unor sate din județul Teleorman conduce la dezvoltarea istoriografiei județului, dar poate constitui și punctul de pornire spre elaborea unor monografii complete ale respectivelor localități de pe Valea Oltului, Valea Călmățuiului și Valea Dunării.

În fiecare schiță monografică autorii au reușit să redea aspecte legate de așezarea satelor respective în arealul geografi c al județului, flora și fauna, primele semne de conviețuire locală, originea denumirii satelor, structura socială, ocupațiile locuitorilor, obiectivele școlare și de interes economico-social construite până în anul 1960, portul și obiceiurile populare, participarea localnicilor la marile evenimente istorice. Fiecare din autori a descris în scurta sa monografie aspectele pe care le-a considerat ca fiind cele mai iportante pentru istoria localității din care a făcut parte, în funcție și de datele istorice pe care le-a avut la îndemână. Sunt scurte lucrări monografice deosebit de interesante, puse la îndemîna teleormănenilor iubitori de istorie locală, și nu numai, privind existența de-a lungul a sute și sute de ani a românilor și a altor nații pe aceste străvechi meleaguri teleormănene.

În volumul al doilea, aflat în curs de redactare, vor fi publicate schițele monografice ale satelor din fostul raion Alexandria.

George ZAVERA