Selecție pentru constituirea corpului de metodiști, organizată de ISJ Teleorman

Deficit de resursă umană pentru anumite specialități

Inspectoratul Școlar Județean organizează selecție pentru constituirea corpului de metodiști pentru anul școlar 2018-2019, ca urmare a deficitului de resursă umană pentru anumite specialități. În această etapă, la procesul de selecție pot participa și „directorii unităților de învățământ preuniversitar care au specialități pentru care resursa umană la nivelul inspectoratului școlar este deficitarăˮ, conform unor adrese ale MEN.

Potrivit ISJ Teleorman, pentru această selecție sunt disponibile 85 de locuri pe discipline și specializări, astfel: învățământ preșcolar-12; învățământ primar- 5; Limba și literatura română-4; Limba franceză-5; Limba engleză-3; Istorie-3; Geografie-1; Matematică-5; Informatică și TIC-4; Fizică-4; Chimie-4; Biologie-2; Discipline tehnice-2; Educație fizică și sport-5; Educație muzicală-2; Religie-4; Învățământ special-4; Limba rromani/școlarizarea rromilor-1; Activități extrașcolare-5; Proiecte educative-5; Consiliere și orientare/Consiliere și dezvoltare personală-5.

Astăzi, 19 octombrie, se desfăşoară interviurile pentru selecţia cadrelor didactice în vederea ocupării funcţiei de metodist, pentru toate specialităţile, începând cu ora 09:30, la Casa Corpului Didactic Teleorman și la sediul ISJ Teleorman. La Casa Corpului Didactic au loc interviurile pentru învățământul preșcolar și primar, iar la sediul ISJ se desfășoară interviurile pentru specialitățile: Limba și literatura română; Limba engleză; Fizică; Religie ortodoxă.

Rezultatele finale ale selecţiei profesorilor metodişti ai IŞJ Teleorman vor fi afișate în data de 22 octombrie 2018, iar numirea prin decizie a inspectorului şcolar general, a cadrelor didactice validate în urma derulării procedurii de selecţie a profesorilor metodişti ai IŞJ Teleorman are loc în data de 30 octombrie 2018.

M. MEILĂ