Selecție a cadrelor didactice din Teleorman, pentru ocuparea funcției de îndrumare și control, specilitatea matematică

Cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar de stat din județul Teleorman, cu specialitatea matematică pot participa la selecția pentru ocuparea funcției de îndrumare și control – domeniul curriculum prin detașare în interesul învățământului, în anul școlar 2018-2019, rămasă neocupată, selecție organizată de ISJ Teleorman.

Prima dintre etapele selecției este depunerea dosarelor, aceasta făcându-se până la 5 octombrie 2018. Cadrele didcatice care au depus dosarele vor susține un interviu, luni, 8 octombrie 2018, la ora 14:00.

Dosarul de candidatură de candidatură, depus la secretariatul Inspectoratului Școlar

Județean Teleorman, trebuie să cuprindă:

 • Cerere de înscriere la selecție (anexa 1),
 • Scrisoare de intenție,
 • Declarație de disponibilitate (anexa 2),
 • Copii conform cu originalul ale actelor de studii,
 • Copii acte de identitate (CI, certficat de căsătorie (dacă este cazul de schimbare a numelui),
 • Copii conform cu originalul ale documentelor care atestă obținerea gradelor didactice
 • Adeverință de vechime, în original, eliberată de unitatea de învățmânt angajatoare,
 • Adeverință, în original, eliberată de unitatea de învățământ angajatoare, din care să rezulte obținerea calificativului anual „Foarte Bine”, în ultimii 5 ani școlari, consecutivi,
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de membru al Corpului Național de Experți în Management Educațional,
 • CV- în format europass,
 • Documente suport pentru CV.

M. MEILĂ