Ședințe publice pentru repartizarea posturilor din învățământul teleormănean

În conformitate cu prevederile Metodologiei de mobilitate a personalului didactic din învățământul preunivresitar pentru anul 2016-2017 și potrivit calendarului de mobilitate, începând cu 8 august 2016 și până la sfârșitul acestei luni, ISJ Teleorman a organizat ședințe publice pentru repartizarea posturilor vacante în învățământul teleormănean.

Astfel, primele ședințe au avut loc în zilele de 8 și 9 august 2016, la Casa Corpului Didactic Teleorman, în cadrul cărora au fost repartizați candidaţii care au avut media minimă 7 la concursul de Titularizare.

Mâine, 19 august, este programată o ședință dedicată detașărilor titularilor din învățământ. Cu alte cuvinte, vor fi soluţionate cererile de completare a normei didactice, în alte unităţi de învăţământ şi de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată.

Pe 24 august 2016 va fi organizată o ședință publică în cadrul căreia vor fi repartizate cadrele didactice titulare prin detaşare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor, iar pe 26 august, într-o altă ședință publică vor fi repartizate cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2016-2017.

Pentru anul școlar 2016-2017, în unitățile de învățământ din Teleorman sunt disponibile 940 posturi, dintre care cele mai multe sunt posturi netitularizabile incomplete, alte 155 posturi sunt netitularizabile și doar 29 sunt posturi titularizabile.

M. MEILĂ