Şedinţă extraordinară la Consiliul Judeţean, desfăşurată sub semnul sărbătorilor de iarnă

În atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă, ieri, la Alexandria, a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Teleorman, cei 22 de consilieri judeţeni prezenţi la această nouă întrunire de lucru în plen, aferentă lunii decembrie 2013, având de dezbătut şi aprobat nouă proiecte de hotărâri. La primele trei puncte de pe ordinea de zi a şedinţei, consilierii judeţeni au aprobat rectificarea, în sens pozitiv, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale spitalelor aflate în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, respectiv a bugetelor Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, Spitalului de Psihiatrie Poroschia şi Spitalului de Pneumoftiziologie (TBC) Roşiorii de Vede. Rectificare impusă de noile sume de bani repartizate celor trei unităţi spitaliceşti, venituri provenite din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria a primit la această nouă tragere suma de 5.341.000 lei, Spitalului de Psihiatrie Poroschia i-a revenit suma de 385.000 lei, iar Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede suma de 334.000 lei.
Cu o abţinerea de la vot, a fost aprobată hotărârea privind atribuirea licenţelor de traseu, pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane, operatorilor de transport rutier declaraţi câştigători în urma licitaţiei electronice din data de 18 decembrie 2013. Printr-o altă hotărâre de Consiliu Judeţean, Simona Mihaela Tudor, reprezentantul Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Apa Serv SA, a fost împuternicită să voteze aprobarea transmiterii în folosinţă a unei suprafeţe de teren aparţinând acestei unităţi către Primăria Alexandria, teren necesar pentru realizarea proiectului de investiţii “Amenajare terenuri de tenis în Pădurea Vedea.”. De asemenea, a fost luată în dezbatere şi aprobată valoarea totală a proiectului “Soluţii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol în format electronic şi managementul activităţilor interne ale instituţiilor publice în cadrul parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Teleorman şi 15 unităţi administrativ teritoriale”, în cuantum de 6.734.105 lei.
Modificarea unor indicatori ai bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea Consiliului Judeţean a impus desigur şi rectificarea Bugetului general centralizat al Judeţului Teleorman pe anul 2013.
Întrunirea de lucru a consilierilor judeţeni s-a încheiat într-o atmosferă caldă, de gratitudine şi respect reciproc, sub semnul apropiatelor sărbători de iarnă. La final, preşedintele Consiliului Judeţean, Ionuţ Adrian Gâdea, a ţinut să adreseze consilierilor judeţeni, precum şi celorlalţi participanţi la şedinţă, conducerilor unităţilor administrativ teritoriale din judeţ, tuturor teleormănenilor sincerele sale cuvinte de apreciere pentru activitatea depusă în acest, precum şi cuvenitele urări de sănătate şi fericire, de îndeplinire a dorinţelor fiecăruia în anul în care vom păşi în curând.

George ZAVERA