Ședința Consiliului Județean Teleorman, în condițiile impuse de instituirea stării de urgență !

0 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman a fost aprobată alocarea sumei de 750.000 lei către bugetele municipiilor și orașelor teleormănene, banii urmând a fi utilizați pentru plata cheltuielilor urgente și neprevăzute ale spitalelor, cauzate de pandemia de SARS-CoV-2. Cea mai mare parte din suma totală, respectiv 300.000 de lei, a fost alocată municipiului Roșiorii de Vede, pentru asigurarea de materiale, echipamente, dezinfectanți, medicamente în cadrul Spitalului “Caritas”, unde se vor trata doar pacienți infectați cu noul coronavirus.

La Alexandria a avut loc ședința ordinară aferentă lunii martie a Consiliului Județean Teleorman, aceasta desfăsurându-se în sistem videoconferință, respectându-se astfel prevederile legale impuse de instituirea stării de urgență. Este pentru prima oară când consilierii județeni au participat la dezbaterea și aprobarea proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi în sistem videoconferință, prin intermediul noilor tablete achiziționate recent. Toate cele 16 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței au fost aprobate.

Între cele mai importante documente adoptate se regăsește Hotărârea pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, bugetelor locale ale orașelor și municipiilor din județ, pentru finanțarea cheltuielilor urgente și neprevăzute ale spitalelor aflate în subordinea acestora, cauzate de pandemia provocată de infectarea cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Prin această Hotărâre a fost aprobată alocarea către bugetele municipiilor și orașelor din județ a sumei de 750.000 de lei, din această sumă 300.000 de lei fiind repartizată Primăriei municipiului Roșiorii de Vede. Banii vor fi utilizați pentru plata cheltuielilor urgente și neprevăzute ale spitalelor, cauzate de pandemia de SARS-CoV-2.

În cadrul aceleiași ședințe, consilierii județeni, au adoptat :

-modificarea Hotărârii CJT nr. 25 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2020.

-modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea CJT nr. 38/2016, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, cu modificările și completările ulterioare ulterioare;

-modificarea Hotărârii CJT nr. 23 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, pe anul 2020;

-alocarea sumei de 2.616,00 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția CJT , în vederea acordării de sprijin financiar Unității Administrativ Teritoriale Orbeasca, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor la obiectivul de investiții „ Pod peste râul Teleorman, sat Lăceni, comuna Orbeasca;

-aprobarea cofinanțării cheltuielilor de funcționare aferente Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice dependente „Sf. Maria” Talpa, pentru anul 2020 și a contractului de parteneriat încheiat între județul Teleorman, prin CJT și comuna Talpa, prin consiliul local al comunei;

-aprobarea documentației tehnice-economice pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 612, Călinești(DJ 703) – Antonești, km. 48+080 – 55+594 (7,514 km.), în faza de proiect de execuție”.

  • aprobarea contribuției anuale,sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2020.
  • aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2020.
  • aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman.

-modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, cu modificările și completările ulterioare.

George ZAVERA