Se reia concursul pentru ocuparea postului de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede

Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede a anunţat organizarea unui nou concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, în perioada 07 – 12 noiembrie 2018.

Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii deVede.

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico- financiar sau juridic;
  • sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin Ordin al Ministrului Sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
  • au cel putin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
  • nu au îndeplinit vârsta standard de pensionare.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului până la data de 31 octombrie 2018.

Bibliografia pentru concurs, precum şi temele cadru pentru proiectul de management sunt afişate la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, precum şi pe site-ul acestei instituţii spitaliceşti şi pe cel al Consiliului Judeţean Teleorman.

George ZAVERA