Se recalculează chiria pentru locuințele ANL

Conform legislației în vigoare, Primăria municipiului Turnu Măgurele informează chiriașii locuințelor ANL că se impune recalcularea cuantumului anual al chiriei, în funcție de valoarea de înlocuire a construcției.

Datorită acestui fapt, chiriașii locuințelor ANL trebuie să depună la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele adeverințe cu venitul net realizat pe ultimele 12 luni de către titularul de contract, soțul sau soția acestuia sau alte persoane care locuiesc la adresa respectivă (salariu, alocație, ajutor social, ajutor de șomaj, pensii pentru limită de vârstă, boală, invaliditate, indemnizație pentru îngrijire copil etc.) până la data de 16 august 2019.

În caz contrar, conform Legii 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare, chiria va fi calculată fără a se aplica coeficientul de ponderare în funcție de venitul mediu net pe membru de familie, ceea ce va duce la majorarea acesteia.

Cornelia RĂDULESCU