Se caută militari de carieră! Condiții de muncă decente, salarii bune

Centrul Militar Judeţean Teleorman desfăşoară până la data de 01.03.2019, activităţi specifice de recrutare a candidaţilor (întocmirea dosarelor de candidat) pentru învăţământul liceal (colegii naţionale militare), universitar (Academii Militare, Universitatea Naţională de Apărare, Institutul Medico-Militar) şi postliceal (Şcoli Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri) pentru anul şcolar 2019-2020.

Pentru informaţii şi detalii legate de criteriile de recrutare, probele de selecţie şi materiile de concurs la examenele de admitere, vă invităm la sediul biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Teleorman.

Pentru admiterea în învăţământul universitar militar de formare a ofiţerilor (cu durata între 3 şi 6 ani) se pot înscrie elevii din clasele a XII-a, precum şi tinerii care sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat şi care vor împlini cel mult 30 de ani (24 pentru piloţi) în anul 2019.

Pentru admiterea în învăţământul postliceal militar de formare a maiştrilor militari (cu durata de 2 ani) se pot înscrie elevii din clasele a XII-a, precum şi tinerii care sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat şi care vor împlini cel mult 30 de ani în anul 2019.

Pentru admiterea în învăţământul postliceal militar de formare a subofiţerilor (cu durata de 1 an) se pot înscrie: soldaţii/gradaţii profesionişti care sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau care vor face dovada obţinerii diplomei până la concursul de admitere) şi care vor împlini cel mult 35 de ani în anul 2019, cu o vechime în serviciu de cel puţin 2 ani până la data organizării concursului de admitere şi calificativul cel puţin ”Bun” în aprecierea de serviciu din ultimii 2 ani. Elevii din clasele a XII-a şi tinerii care sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat şi care vor împlini cel mult 35 de ani în anul 2019.

Pentru colegiile naţionale militare (licee militare cu specializare matematică-informatică şi durata de 4 ani) se pot înscrie elevii din clasele a VIII-a.

C. DUMITRACHE