Se caută director pentru Centrul social de îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale Saelele

Centrul social pentru îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale Saelele,Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, de director. Pentru a ocupa acest post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale prevăzute în Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Cei ce vor să se înscrie la concurs pentru ocuparea postului de director trebuie să fie absolvenți de studii juridice, cu diplomă de licenţă și să aibă o vechime în muncă de minimum 10 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor la sediul instituției organizatoare a concursului, 10 aprilie 2017. Concursul va avea loc în data de 19 aprilie 2017, proba scrisă, iar în data de 21 aprilie 2017 proba interviu.

Relaţii suplimentare privind condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și modul de desfășurare a concursului se pot obţine accesând site-ul http://posturi.gov.ro/judetul/teleorman/ și la Centrul social pentru îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale Saelele.

George ZAVERA