Se apropie localele

Sunt unii care nici nu știu ce înseamnă să fii primar, dar își doresc și ei să fie primii gospodari ai cetății. Mulți se gândesc că dacă ai ștampila primăriei în buzunar ești mare și tare. Dar nu e deloc așa.

Printre atribuțiile primarului specificate în codul administrativ se menționează faptul că primarul are atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii; primarul are atribuții referitoare la relația cu consiliul local; de asemenea primarul are atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ-teritoriale; primarul are atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor; primarul îndeplinește și funcția de ofițer de stare civilă dar și de autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale; primarul îndeplinește atribuțiile privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului; primarul trebuie să prezinte consiliului local în primul trimestru al anului un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet; primarul participă la ședințele consiliului local și dispune măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora. Primarul elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea unității administrativ-teritoriale; primarul exercită și funcția de principal ordonator de credite; întocmește proiectul bugetului primăriei și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le susține spre aprobare consiliului local; inițiază negocieri pentru contractarea de împrumuturi, și emiterea de titluri de valoare în numele primăriei; verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal. Și încă multe alte sarcini are primarul în fișa postului.

Primul care și-a desemnat până acum candidatul la primăria municipiului Alexandria este Partidul Social Democrat. Aflat acum la cel de-al treilea mandat de primar, Victor Drăgușin își mai dorește un mandat, al patrulea. Zilele trecute primarul Victor Drăgușin, care este și președintele Organizației municipale a PSD Alexandria a anunțat: ”Comitetul executiv al PSD a validat candidatura mea pentru postul de primar al municipiului Alexandria. Vă mulțumesc tuturor colegilor, membri și simpatizanți, parlamentari, consilieri locali și județeni, cetățeni care m-ați susținut și ajutat cu idei, cetățeni care m-au criticat, pentru că multe lucruri bune s-au născut din polemicile noastre, partenerilor din alte instituții alături de care am dezvoltat proiecte importante pentru comunitatea noastră”.

Ioan DUMITRESCU