Scrisoarea alexăndrenilor adresată domnitorului Alexandru Ioan Cuza

Din patrimoniul Muzeului Județean Teleorman face parte un document deosebit: Scrisoarea alexăndrenilor adesată domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Scrisă în numele tuturor alexăndrenilor, aceasta datează din 9 februariev 1859, locuitorii orașului Alexandria exprimându-și bucuria pentru realizarea Unirii Principatelor Române de la 24 Ianuarie 1859 și alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor.

Scrisoarea i-a fost înmânată Domnitorului de către o delegație formată din reprezentanții orașului în momentul sosirii acestuia la București.

Textul acestei scrisori este următorul:

„Prea înălţate Doamne! Ziua de 24 ianuarie este una din cele mai solemne ce au avut România în cariera sa de doi secoli aproape, căci prin Măria Voastră ne dete Unirea ce era dorinţa universală a moldo-vlahilor, generaţiile viitoare vor mărturisi aceasta şi va vibra peste secoli mărirea ei. Astăzi o nouă eră schimbă soarta Românii şi inimile fiecăruia, pline de bucurie şi entuziasm, ţintea până la viitoare fericire al cărui simbol sunteţi Măria Voastră. Abia intraţi în calea regenerării şi totul înfăţişează o schimbare, totul salută şi promite un viitor fericit. Obştescul oraş Alexandria din districtul Teleorman, organizat abia de 24 de ani şi condus de fondatorii săi pe baza privilegiului ce-i este dat, înfăţişează şi se poate compara cu oraşele ce numără mai mulţi secoli, pacificii căruia locuitori, toţi de clasă comersantă, în entuziasmul lor pe lângă membrul ce s-a numit, au format şi o osebită deputăţie pe subsemnaţii deputaţi ca să înfăţişeze Măriei Voastre omagiul şi devotamentul lor, care venim a saluta buna venire a Măriei Voastre în capitala României ce astăzi e patria noastră. Şi drept simţitoarele dovezi de devotament că urăm cu toţii deplină fericire şi putere spre a putea conrăspunde grelii şi marii misiuni la care sunteţi chemaţi a îndeplini. Dumnezeu a binecuvântat Unirea românilor şi binecuvântarea sa ne va conduce prin mărirea voastră pe calea prin care să ajungem la prosperitatea acestor frumoase ţări. Să trăiţă, Măria Voastră, întru mulţi fericiţi ani, trăiască Unirea moldo-românilor! 9 februarie 1859”

Sursa: Muzeul Județean Teleorman

Cornelia RĂDULESCU