Şcoli teleormănene, cuprinse în evaluările-pilot

Şapte unităţi de învăţământ din Teleorman au fost selectate pentru evaluările-pilot ce vor fi efectuate de elevii care vor termina clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, şi anume: Şcoala nr. 7 Alexandria şi Şcoala cu cls. I-VIII Mârzăneşti (clasa a II-a), Şcoala cu cls. I-VIII “Alexandru Colfescu” Alexandria, Şcoala cu cls. I-VIII Fântânele şi Şcoala nr. 1 Măldăieni (cls. a IV-a), Şcoala “Ştefan cel Mare” Alexandria şi Şcoala cu cls. I-VIII Baciu (cls. a VI-a).
Ordinele ministrului Educaţiei privind metodologiile care vizează evaluările ce decurg din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, mai precis metodologiile de organizare a evaluării competenţelor elevilor la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a au fost publicate în cursul săptămânii anterioare. Potrivit acestora, în anul şcolar în curs aceste evaluări se vor desfăşura în intervalul 9-22 mai, prin pilotare pe un eşantion de elevi stabilit la nivel naţional.
Lista şcolilor care compun acest eşantion cuprinde câte 86 de şcoli pentru clasele a II-a şi a VI-a, respectiv 136 şcoli pentru clasa a IV-a.
Eşantionul a fost realizat de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), astfel încât fiecare tip de evaluare să fie administrat în unităţi de învăţământ distincte. De asemenea, testele care vor fi administrate, precum şi baremele de corectare aferente sunt elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.
Potrivit calendarului evaluărilor-pilot, acestea se vor desfăşura după cum urmează: 9 şi 10 mai 2013 – evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, 15 mai – evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a şi 22 mai – evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a.
Pentru elevii de clasa a II-a, testele conţin două secţiuni. Prima dintre ele vizează competenţele de receptare-producere a mesajelor, în vreme ce a doua abordează competenţe de matematică.
Referitor la elevii care vor termina clasa a IV-a, evaluarea se va face la limba română, limba maternă – pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale – şi matematică.
În ceea ce-i priveşte pe elevii de clasa a VI-a, evaluarea urmăreşte optimizarea învăţării, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de învăţare şi pre-orientarea şcolară către un anumit tip de liceu. Testele conţin două secţiuni corespunzătoare probelor transdisciplinare evaluate: limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe.
De precizat că evaluarea-pilot nu se finalizează cu o notă sau cu un calificativ sumativ, ci rezultatele vor contribui la realizarea unui scor mediu naţional al performanţelor elevilor pe competenţele fundamentale. Acestea vor fi utilizate de CNEE pentru realizarea unor studii şi cercetări de diagnoză a sistemului de învăţământ primar.

M. MEILĂ