Școlarizarea elevilor în sistemul de învătământ profesional/dual, în anul școlar 2019-2020

Opt agenți economici din Teleorman au depus solicitări pentru școlarizarea elevilor

Pentru anul școlar 2019-2020, opt agenți economici din județul Teleorman au depus cereri pentru școlarizarea elevilor în sistemul de învățământ profesional/dual, la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT). Solicitările au fost depuse, până la 23 noiembrie 2018, pentru o clasă (25 de locuri) din cadrul Liceului Tehnologic ”Sf. Haralambie” din Turnu Măgurele, pe două componente- mecanic și industrie alimentară- potrivit inspectorului școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, Valeria Gherghe.

Până la data de 7 decembrie 2019, inspectoratele școlare județene vor analiza solicitările operatorilor economici după care vor transmite, către CNDIPT, o primă situație cu locurile propuse, ca răspuns la aceste solicitări.

Conform calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul profesional/dual pentru anul școlar 2019-2020, până la 12 decembrie, după ce CNDIPT va analiza situația transmisă, inspectoratele școlar județene vor definitiva situația cu locurile propuse pentru învățământul profesional/dual.

Urmează ca până la 11 ianuarie 2019 unitățile de învățământ care au cifră de școlarizare avizată de ISJ pentru învățământul dual să încheie contractele de parteneriat cu operatorii economici și cu unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea de învățământ și transmit, către inspectoratele școlare județene, copii după contractele încheiate. După ce primesc aceste copii, ISJ va aproba proiectul planului de școlarizare în Consiliul de Administrație, până la 21 ianuarie 2019, când va fi elaborată și varianta finală a proiectului cifrei de școlarizare, care va fi transmisă către MEN și CNIDPT.

În data de 25 ianuarie 2019, CNIDPT transmite Ministerului Educației Naționale situația centralizatoare a planului de școlarizare pentru învățământul profesional și dual.

M. MEILĂ