Şcoala 4 din Alexandria se modernizează! Investiţii de peste 3 milioane de lei

Investiţii majore de modernizare și reabilitare a clădirii Școlii Gimnaziale Alexandru Colfescu din municipiul Alexandria. Proiectul este finanțat prin PNDL+buget local, iar suma este de 3.016.538,90 lei.

Scopul proiectului este crearea condițiilor conform normativelor în vigoare pentru elevii școlii, constând în execuția unor lucrări de consolidare, renovare și reabilitare a construcției școlii gimnaziale.

S-a avut în vedere modernizarea și reabilitarea școlii, prin restructurare funcțională, reabilitare termică și estetică, precum și, consolidarea acesteia, însoțite de înlocuirea unor materiale de finisaj – pardoseli, placaje, vopsitorii la pereți și tavane, înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare, termoizolarea pereților exteriori, schimbarea învelitorii, jgheaburilor și burlanelor, precum și înlocuirea tuturor instalațiilor – electrice, sanitare, termice, inclusiv lucrarile conexe – instalații de detecție și stingere incendiu, fără a se modifica gradul de ocupare a terenului.

Lucrările propuse spre executare pentru Școala Gimnazială ”Alexandru Colfescu” sunt o necesitate locală de mare importanță pentru desfășurarea optimă a activității în mediul de învățământ, pe întreaga durată de serviciu a acesteia, în condițiile unei exploatări normale.

Obiectivele ce au fost preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice privind modernizarea și reabilitarea clădirii Școala Gimnazială Alexandru Colfescu din municipiul Alexandria, au vizat, în mod special, următoarele categorii de lucrări: lucrări de intervenție, anveloparea clădirii dar, și lucrări de modernizare.

Lucrarile de bază ce se execută în cadrul proiectului sunt următoarele: lucrări de consolidare; anveloparea clădirii; refacerea învelitorii din tablă zincată în mare parte deteriorată; montarea de jgheaburi și burlane pentru colectarea apei din precipitaţii si dirijarea ei către canalizarea pluvială; montarea de parazăpezi; montare termosistem peste placa de beton armat din pod; amenajarea unei săli de festivități sub formă de amfiteatru într-o clasă existentă (sala de sport); amenajarea și dotarea a 4 laboratoare – fizică, chimie, biologie, muzică cu mobilier și mijloace didactice necesare; amenajarea unui cabinet de informatică (22 calculatoare conectate la internet); amenajarea celor 17 săli de clasă cu mobilier şcolar adecvat vârstei elevilor și montarea a câte 2 table moderne în fiecare sală de clasă; montarea de parchet laminat rezistent la uzură în 14 săli de clasă; montarea în holurile unitătii de învățământ cu gresie ceramică rezistentă la uzură.

C. DUMITRACHE

Lasă un răspuns