Șase posturi de asistent medical, disponibile la Spitalul Județean de Urgență Alexandria

Spitalul Județean de Urgență Alexandria organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a șase posturi vacante de asistent medical debutant în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică. Concursul va avea loc în data de 13 august 2019, ora 10,00 – proba scrisă. Data și ora pentru susținerea interviului vor fi comunicate ulterior.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a fi admise la concurs în vederea ocupării unui astfel de post persoanele interesate trebuie să îndeplinească o serire de condiții specifice și anume :

  • să fie absolvent al Școlii postliceale – specialitatea radiologie sau echivalentă în domeniu prin echivalare conform H/G. Nr. 797/1997.
  • să dețină certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.;

Nu se impun condiții legate de vechime în specialitate.

Persoanele interesate pot obține relații detaliate în legătură cu acest concurs la sediul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, str. Libertății nr. 1, telefon 0247/306.723.

George ZAVERA