Șase licee din Teleorman, înscrise în proiectul “Valențe culturale ale securității și sănătății în muncă”

Datele statistice analizate periodic de Inspectia Muncii au evidentiat faptul că tinerii români sunt doritori să se angajeze imediat după împlinirea vârstei de 16 ani şi chiar mai devreme. Cei mai mulţi prestează munci sezoniere în timpul vacanţelor de vară şi sunt tentaţi să lucreze fără forme legale şi să accepte munci nepotrivite cu imaturitatea lor fizică şi mentală. Elanul specific tinereţii îi îndeamnă să practice meserii riscante sau solicitante din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, ceea ce face ca tinerii, care sunt insuficient pregătiţi şi instruiţi cu privire la riscurile profesionale şi la mijloacele de protecţie, să fie frecvent victime ale accidentelor de muncă.’

În comunicatul remis presei, sub semnătura inspectorului șef dr. ing. Emil Viorel Ciobanu, ITM Teleorman precizează : “Strategia Comunitară în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pune accentul pe nevoia de educare şi cunoaştere din stadii timpurii şi subliniază faptul că educaţia şi cultura de prevenire a riscurilor sunt factori cheie pentru îmbunătăţirea calităţii muncii. Această strategie recunoaşte vulnerabilitatea tinerilor şi, prin urmare, precizează necesitatea de a se acorda atenţie nevoilor de conştientizare a riscurilor profesionale, anterior intrării pe piaţa muncii. În acest sens, Inspecţia Muncii a decis ca și în 2017 să deruleze proiectul Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale, anterior intrării pe piaţa muncii, cu privire la riscurile profesionale, la drepturile şi obligaţiile salariaţilor.

Obiectivele urmărite prin acest proiect sunt creşterea calităţii vieţii prin educarea tinerei generaţii încă de pe băncile şcolii şi crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale. Grupul ţintă este format din elevii în perioada efectuării practicii profesionale şi cadrele didactice din filiera tehnologică şi vocaţională : tehnic, servicii, resurse naturale şi filiera teoretică, cu profil real.

La nivelul judeţului Teleorman sunt implicate în acest proiect 2 licee teoretice şi 4 licee tehnologice, respectiv : Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria, Colegiul Național Anastasescu Roșiorii de Vede, Liceul Teoretic Marin Preda Turnu Măgurele, Colegiul Național AL. I Cuza Alexandria, Liceul Tehnologic Drăgănești Vlașca și Liceul Pedagogic Mircea Scarlat Alexandria.

Campania a demarat în luna februarie a.c. cu instruirea elevilor din clasele a X-a şi a XI-a în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de către unităţile şcolare. Ulterior evaluarea acestei instruiri se va face, prin sondaj, de către inspectorii de muncă. Campania se va încheia la finalul lunii aprilie, odată cu organizarea şi desfăşurarea concursului “Ştiu şi Aplic” – Securitatea şi Sănătatea în Muncă se desprind de pe băncile şcolii!”

( G.Z. )