Sa ne cunoastem conjudetenii – Carmen Monica Şerban, doctor în sociologie, premiată de Academia Română

Pe data de 19 decembrie 2013, Academia Română i-a acordat teleormănencei Carmen Monica Şerban “PREMIUL DIMITRIE GUSTI” pentru lucrarea “Dinamica migraţiei internaţionale: un exerciţiu asupra migraţiei româneşti în Spania”. Cartea a fost publicată la editura LUMEN, Iaşi. Autoarea este mezina familiei prof. Vasile Şerban şi înv. Petra Şerban, din “neamul Leonte”, din comuna Nenciuleşti. Este cercetător I la Secţia de Sociologie a Academiei Române, din anul 1998.
A absolvit Facultatea de Sociologie a Universităţii din Bucureşti. Este doctor în sociologie din anul 2009. În perioada 2002-2012 a fost şi profesor asociat la Facultatea de Sociologie, dar a renunţat din cauza programului foarte încărcat – participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice în ţară şi peste hotare, la congrese internaţionale în domeniul sociologiei, la conferinţe şi alte activităţi incluse în parteneriatele academice româno-engleze, româno-spaniole, româno-ruse. Are un curriculum vitae impresionant: articole ştiinţifice, studii, referate şi cărţi editate. A colaborat la realizarea Tratatului de sociologie apărut sub egida Editurii Academiei Române.
Ultima ei carte, cea care i-a adus şi premiul Academiei Române, reprezintă rodul unei activităţi ştiinţifice desfăşurate timp de 10 ani, interval de timp în care a intervievat un număr foarte mare de cetăţeni români care lucrează şi trăiesc în Spania. A făcut numeroase deplasări în zona Madridului, unde este concentrată o mare comunitate de români, în cadrul căreia o pondere importantă o au românii din localităţile teleormănene Nenciuleşti, Dobroteşti şi Ţigăneşti, precum şi cei din oraşul maramureşean Bocşa.
În introducerea lucrării premiate, autoarea precizează : “Pentru analiza traseelor de migraţie am folosit cu precădere informaţia culeasă în satul Nenciuleşti, Teleorman. Nenciuleştiul a reprezentat punctul meu de reper pentru întreaga perioadă, locul unde au avut loc reveniri frecvente pentru cercetare. Includerea satului Nenciuleşti ca un caz reprezentativ pentru studiul aprofundat asupra migraţiei în Spania (alături de Nămeti, Vrancea, pentru Italia) s-a realizat într-un cadru de investigare a migraţiei la nivel interregional.
Satul Nenciuleşti a atins un vârf al migraţiei către Spania în anul 2009, când, din cei 1952 locuitori 412 au plecat în străinătate, majoritatea covârşitoare a acestora, respectiv 308 persoane migrând către Spania. (…) Legăturile personale cu emigranţii mi-au permis accesul la o serie de informaţii pe care nu le-aş fi putut obţine decât în urma unui efort îndelungat de câştigare a încrederii persoanelor intervievate în aria de destinaţie.
Descendenţa mea din comunitatea nenciuleşteană m-a ajutat să depăşesc o mare parte din problemele semnalate în alte studii asupra migraţiei românilor bazate pe metodologia calitativă. Pentru că eram una din satul lor care studia ceva legat de ei, foştii mei prieteni din copilărie, rudele sau persoanele pe care le-am cunoscut în comunităţile de destinaţie încercau să-mi arate, să-mi povestească, să-mi semnaleze tot ce credeau că m-ar interesa, ceea ce este mai spectaculos în migraţia din Comunitatea Autonomă Madrid.”
Lucrarea premiată de Academia Română s-a referit la intervalul 1990-2006, fiind şi o dezvoltare a tezei de doctorat a teleormănencei Carmen Moncia Şerban.

Fl. ŞERBĂNESCU
George ZAVERA