S-a deschis o nouă sesiune de primire a cererilor pentru plăţile privind bunăstarea porcinelor

Printr-un comunicat remis presei, conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale face cunoscut fermierilor că începând cu data de 14.01.2013 s-a deschis o nouă sesiune de depunere de cereri de finanţare pentru Măsura 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor” – pentru sectorul porcine. Sesiunea respectivă se va desfăşura în perioada 14 ianuarie 2013 – 15 februarie 2013.
După cum se precizează în respectivul comunicat, pachetele disponibile în cadrul acestei submăsuri sunt următoarele:
Pachetul 1 – Creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal;
Pachetul 2 – Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială, cu o valoare a iluminării de 50 lucşi;
Pachetul 3 – Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului;
Pachetul 4 – Corectarea nivelului nitriților şi nitraților din apă;
Pachetul 5 – Reducerea noxelor cu 30 % faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat;
Pachetul 6 – Îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă.
Beneficiarii plăţilor acordate în cadrul Măsurii 215 – sectorul porcine sunt exploataţiile comerciale din sectorul de creştere a porcinelor autorizate sanitar veterinar şi exploataţiile comerciale de tip A specifice sectorului de creştere a porcinelor, care îşi asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul CE nr. 1698/2005.
Potrivit MADR, primirea cererilor de finanţare, însoţite de declaraţiile şi angajamentele asumate de către beneficiari, se face la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarilor, în perioada 14.01.2013 –15.02.2013.

A consemnat George ZAVERA