S-a dat startul campaniei de depunere de către fermieri a cererilor pentru subvențiile agricole

Ieri, 1 martie, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a demarat campania de depunere de către fermieri a Cererilor Unice de Plată. Astfel, fermierii pot depune, online, la centrele județene sau locale ale APIA cererile însoțite de documentele necesare obținerii subvențiilor pentru anul 2021. Cererile unice de plată se depun fără penalități până la data de 15 mai 2021.

Fermierii pot obține subvențiile APIA pentru anul 2021 doar dacă se înscriu în aplicația IPA online. Potrivit APIA, IPA online este un program informatic gratuit care îi permite fermierului să completeze electronic cererea unică de plată. Aplicația poate fi folosită oriunde există un computer conectat la Internet: la domiciliu, la sediul exploatației agricole, la primărie, la centrul APIA. IPA online pune la dispoziție lista parcelelor pentru care agricultorul a solicitat sprijin în anul anterior, cu suprafețele determinate în urma controalelor realizate de specialiștii Agenției, precum și schița parcelelor agricole. Pentru fiecare parcelă în parte, pot fi modificate, corectate sau completate datele în conformitate cu informațiile noi referitoare la suprafață și cultură, dar și schița fiecărei parcele. Programul realizează verificări ale datelor pe care le înscrie fermierul și, dacă acestea nu sunt complete sau au necorelări evidente, va afișa o avertizare, ajutând astfel fermierii să completeze corect cererea unică de plată.

La depunerea cererii unice de plată, fermierii trebuie să prezinte la APIA:

  • copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate, certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport/;
  • dovada deţinerii unui cont bancar activ;
  • procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii unice de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relaţia cu APIA.

Documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziţia fermierului sunt:

  • adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere;
  • copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune/comodat a suprafeţei agricole, încheiat între fermier şi unităţile administrativ-teritoriale, după caz;
  • copie conformă cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeţei agricole, încheiat între fermier şi Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz.

Schemele în cadrul cărora pot obține fermierii subvențiile sunt: schema de plată unică pe suprafață SAPS, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (plata pe înverzire), plata pentru tinerii fermieri, schema simplificată de plată pentru micii fermieri, sprijinul cuplat în sectorul vegetal și în sectorul zootehnic, plăți compensatorii pe Măsurile 10, 11 și 13, pentru agroclimă și mediu sau culturi ecologice. Banii pentru aceste scheme de plată provin de la Uniunea Europeană și sunt acordați din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Schemele finanțate de la bugetul național sunt ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul vegetal, dar și în sectorul zootehnic, ajutorul de stat la motorină utilizată în agricultură și ajutorul pentru menținerea registrelor genealogice pentru rasele de animale.

George ZAVERA