Roșiorii de Vede: Proiectul „Simplificarea și eficientizarea procedurilor administrative”

Proiectul SEPA „Simplificarea și eficientizarea procedurilor administrative” are ca obiectiv general îmbunătățirea capacității administrative, a calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul UAT Municipiul Roșiorii de Vede prin investiții integrate și complementare, conform reglementărilor europene și naționale și prin mecanisme şi proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor şi planificarea strategică pe termen lung.

Se vor simplifica procedurile administrative și va fi redusă birocrația prin crearea și integrarea unui sistem informatic pentru arhivă (digitalizarea arhivelor) și administrarea electronică a documentelor la nivelul municipiului Roșiorii de Vede.

61 de persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul UAT Municipiul Roșiorii de Vede își vor îmbunătăți competențele profesionale și vor fi implementate mecanisme și proceduri standard (actualizare Strategie de dezvoltare a Municipiului, Plan strategic instituțional, proceduri cadru de adoptare a hotărârilor de consiliu local) pentru a crește eficiența acțiunilor adimintrative la nivelul municipiului Roșiorii de Vede.

Astfel, cunoștințele și abilitățile personalului vor fi îmbunătățite, vor fi implementate mecanisme și proceduri standard la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung, iar procedurile se vor simplifica și se va reduce birocrația.

Cornelia RĂDULESCU