Rezultatele selecției dosarelor depuse pentru ocuparea a două posturi nedidactice scoase la concurs de ISJ Teleorman

Un singur dosar a fost admis în urma etapei de selecție a dosarelor depuse la ISJ Teleorman pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de auditor IAS și consilier IAS. Dosarul a fost depus pentru postul de auditor IAS public intern, iar rezultatele au fost afișate pe site-ul ISJ Teleorman în data de 3 ianuarie 2019. În aceeași zi, ISJ Teleorman a transmis, către MEN, dosarele soluționate, după care MEN a comunicat rezultatele selecției dosarelor.

Candidatul al cărui dosar a trecut de etapa de selecție va susține concursul propriu zis, mâine, 10 ianuarie 2019, între orele 10:00-13:00, când are loc proba scrisă. Interviul este programat în data de 14 ianuarie 2019, între orele 10:00-13:00.

De menționat că nu a fost depusă nicio contestație cu privire la selecția dosarelor.

Pentru postul de auditor IAS public intern, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;
  • vechime în specialitatea postului minim 3 ani;
  • cunoștințe de operare pe calculator, nivel avansat, dovedite pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii;
  • avizul favorabil al Compartimentului Audit Intern din cadrul MEN, conform HG nr. 1086/2013, respectiv OMEN nr. 5509/2017, ce se va obține după faza de selecție a dosarelor.

M. MEILĂ