Restaurarea Catedralei Sfântul Haralambie din Turnu Măgurele

În vederea implementării proiectului „Restaurare, consolidare, protectie și conservare a Catedralei Sfântul Haralambie din Municipiul Turnu Măgurele”, Cod SMIS 2014+: 116469, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, UAT Municipiul Turnu Măgurele a încheiat Contractul de Finanțare nr. 790/05.12.2017 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice.

Municipiul Turnu Măgurele a achiziționat servicii de verificare tehnică a documentației întocmite, în contextul implementării proiectului „Restaurare, consolidare, protectie și conservare a Catedralei Sfântul Haralambie din Municipiul Turnu Măgurele”, Cod SMIS 2014+: 116469, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, a fost încheiat contractul de servicii nr. 31201 din 11.11.2019, prestator fiind SC BIROUL DE STUDII MODERNE SRL.

Obiectul achiziției îl reprezintă achiziționarea de servicii de verificare tehnică a documentației întocmite pentru realizarea obiectivului de investiții „Restaurare, consolidare, protectie și conservare a Catedralei Sfântul Haralambie din Municipiul Turnu Măgurele”, Cod SMIS 2014+: 116469.

Valoarea achiziției este 8.333,33 lei la care se adaugă TVA, iar procedura aplicată este achiziția directă.

Cornelia RĂDULESCU