Reprezentanţii industriei alimentare solicită reducerea fiscalităţii în zona salarială şi a taxelor directe

Manageri de companii şi reprezentanţi ai asociaţiilor patronale, ai institutelor de cercetare, cadre universitare şi alte categorii de specialişti din industria alimentară şi sectorul de vinificaţie participă la consultările iniţiate de către Ministerul Economiei în vederea elaborării Strategiei de Reindustrializare a României. O strategie ce va ţine seama de necesitatea dezvoltării industriei româneşti pe termen mediu şi lung, de potenţialului de creştere încă nevalorificat şi optimizarea lanţului de valoare adăugată din fiecare sector al industriei alimentare. La consultările din data de 29 mai a.c., reprezentanţii companiilor din industria alimentară şi vinificaţie au avut un punct de vedere comun, solicitând Guvernului adoptarea de urgenţă a unei politici fiscale adecvate, susţinând că fiscalitatea în zona salarială şi a taxelor directe şi indirecte este excesivă.
La discuţiile de la Ministerul Economiei au fost invitaţi şi au participat şi reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care au prezentat stadiul proiectelor şi reglementărilor în privinţa industriei alimentare şi din sectorul de vinificaţie. Industriaşii din zona alimentară, a berii şi a vinului au expus problemele cu care se confruntă referitoare la subfinanţarea industriei de profil, precum şi la preţurile la materiile prime, care sunt printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană.
Reprezentanţii asociaţilor patronale au acuzat, totodată, armonizarea incoerentă a legislaţiei româneşti cu cea comunitară, ei solicitând crearea de către autorităţi a unui mediu economic concurenţial sănătos.

(G.Z.)